1- Yurdumuzun üçüncü küçük bölgesidir.

2- Diğer bölgelerimizden farklıolarak dağlar denize dik olarak uzanır. Bu nedenle kıyılarıçok
fazla girintili ve çıkıntılıdır.

3- Yarımadaları: Karaburun, Bodrum, Reşadiye ve Bozburun

4- Körfezleri: Edremit, Çamdarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük ve Gökova

5- Kıyılarında görülen Akdeniz İkliminin etkisi dağlar arsındaki ovalardan içerilere kadar sokulur.
Bitki örtüsü maki ve çam koruluklarıdır. Bölgenin iç kesimlerinde ve yüksek yerlerinde Kara
iklimi görülür. Bitki örtüsü, otsu topluluklar ve yüksek kesimlerde ormandır.

6- Kalabalık bir bölgedir. Kıyıkesimi ve verimli ovalar sık nüfusludur. Daha çok kentlerde
yaşarlar. Marmara'dan sonra en fazla göç alan bölgedir. İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük
şehridir. Önemli bir ticaret merkezi ve limanıdır. İç kesimlerinde nüfus daha azdır.

7- Kıyıkesiminde ürün çeşidi fazladır. Turfanda sebzecilik yapılır.

8- İlaç yapımında kullanılan meyan kökü ve dericilikte kullanılan meşe palamudu bölgenin en
önemli kaynağıdır.

9- Maden bakımından zengindir.

10- İzmir Çamaltıtuzlasında tuz elde edilir. Endüstri bakımından da gelişmiştir. İzmir ve Manisa
çevresinde endüstri kuruluşlarıyoğundur. İzmir'de Aliağa Rafinerisi vardır.

11- Marmara'dan sonra en gelişmişbölgemizdir. İzmir önemli limanıdır. Ekonomiye katkısıen çok
tarım alanındadır. Tütün, önemlidir.

12- Soma, Tunçbilek Termik Santrali Kemer, Demir köprü, Adıgüzel Hidroelektrik Santralleri
elektrik üretmektedir.


Ege Bölgesinin Özellikleri Kısaca