Tuz Gölü Efsanesi
Name:	Tuz-Golu-Efsanesi.jpg 
Views:	1944 
Size:	13,6 KB (Kilobyte) 
ID:	28529Efsaneye göre "Alyki" olarak bilinen şimdiki Tuz Gölü'nün bulunduğu yerde, çok eskiden kötü ve cimri bir kocakarıya (yaşlı bir kadına) ait verimli büyük bir bağlık varmış.


Birgün yaşlı bir derviş Larnaka'nın dışındaki Tuz İskelesi'ne yakın bir yerden Kıbrıs'a ayak basmış. Hala ultan'a doğru giderken yolunun üzerindeki bu bağı görmüş. Bağın yanındaki kulübede çıkrıkla iplik saran yaşlı bir kadın oturmaktaymış.

Çok susayıp acıktığından yaşlı kadından bir salkım üzüm istemiş. Ancak yaşlı kadın da ona üzüm vermemek için "Bu yılbağım kurudu hiç üzüm vermedi." diyerek yalan söylemiş. Kadının bu hareketine kızan derviş, tekkeye taraf yürürken ona "İnşallah duzunan buz olasın! Gelip geçen seni taşlasın da hayır yüzü görmeyesin!" diye beddua etmiş. Yaşlı kadın o anda elindeki çıkrıkla taş kesilmiş, bağ ise tuz gölüne dönüşmüş.


Yakın geçmişimizde Hala Sultan Tekkesi'ni ziyaretedenlerin yoldan geçerken taş kesilen bu kocakarıyı taşlamaları adettendir.