Türk Halk Oyunlarının Türleri ve Yöreleri
Türk halk oyunları'nın genel olarak türleri şu şekilde ayrılmaktadır:

 • Hora Bölgesi; Trakya.
 • Zeybek Bölgesi; Dört alt gruptan oluşur. Kural olarak; 9 zamanlı ve aksak ritmli oyunlardır.
  • Asıl Zeybek Bölgesi; Ege, Güney Marmara, İçbatı Anadolu.
  • Teke Zeybek Bölgesi; Göller Yöresi, Batı Akdeniz.
  • Kaşıklı Zeybek Bölgesi; Güney Marmara, Batı Karadeniz, İçbatı Anadolu ve çevresi. Bu bölgelerde karşılıklı oynanan ritüelleşmiş düzenli oyunlara da rastlanmaktadır (Zonguldak, Karabük'te olduğu gibi).
  • Kaşık Oyunları Bölgesi; Konya Bölümü ve Antalya'nın doğu ilçelerinden itibaren Doğu Akdeniz çevresi.

 • Horon Bölgesi; Orta ve Doğu Karadeniz.
 • Halay Bölgesi; Üç alt bölümden oluşur.
  • Bozkır Halayları: İç Anadolu'nun Doğusu
  • Doğu Halayları: Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri
  • Çukurova Halayları: Çukurova çevresi.

 • Bar Bölgesi; Kuzeydoğu Anadolu ve iç Artvin.
 • Kafkas Bölgesi; Kuzeydoğu Anadolu ve iç Artvin.

İsim: Halk-Oyunlari.jpg
Görüntüleme: 966
Büyüklük: 12,4 KB (Kilobyte)