Kamçı: Sulu ortamda hareketi sağlar.

Yönetici molekül: DNA molekülü olup hayatsal olayları yönetir.

Ribozom: Bakterilerde bulunan tek organeldir. Protein sentezi yapar.

Hücre çeperi: Bakteriyi dış etkenlerden korur. Bitkilerdeki hücre çeperinden farklıdır.

Bakterilerin  Şekli ve Yapısı


*Çekirdek zarı ve mitokondri, kloroplast gibi zarla çevrili organelleri yoktur.

*Bazı bakterilerde klorofil vardır. Bunlar fotosentez yapabilirler.

*Besin alımı ve boşaltım olayı hücre zarı ile olur. Solunum oksijenli veya oksijensiz solunum şeklindedir.

*Çoğalma genellikle bölünerek çoğalma şeklinde eşeysiz olarak gerçekleşir. Fakat bazen eşeyli olarak da çoğalabilirler.