Salgı yapan hücreler canlı olup, bol sitoplazmalı, büyük çekirdekli ve küçük kofulludur. Bitkinin çeşitli dokuları arasında toplu veya tek tek dağılmış olarak bulunurlar.

Salgılar işlevlerine göre üçe ayrılır:
Hücre içi salgılar: Bu tip salgılar hücre içinde biriktirilir. Salgı hücreleri zamanla sitoplazmalarını kaybederek içi salgıyla dolu olarak kalır.

Örnek:Portakal kabuğu,gül, defne

Bitkisel Salgılar


Hücre dışı salgılar: Salgı, hücrede oluşturulur. Daha sonra hücre dışına atılır. Hücre dışı salgı yapan hücreler epidermiste bulunur. Örnek:Koku ve bal özü oluşturan hücrelerle böcekçil bitkilerdeki sindirim enzimleri bu tip salgılardır.

Salgı boruları:Bir yada birkaç salgı hücresi uzayarak salgı borusu haline gelir. Salgı borularının içinde süte benzer bir salgı bulunur.

Örnek: Sütleğen, kauçuk, haşhaş gibi bitkilerdeki süt boruları bu şekilde oluşmuştur.