Bildirge (Beyanname) Nedir? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Bildirge (Beyanname) Nedir?

  1. Beyanname sözcüğü; uygulamada daha çok vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi için kullanılır. Yazı ile yapılan bildirimdir. Mükellef veya vergi sorumluları tarafından, vergi kanunlarında belirtilen dönemlerde vergi dairelerine verilir. Vergi beyannamelerinde başlıca mükellefin adı, adresi, ailevi durumu ile vergi matrahına ve hesabına ilişkin bilgiler yer alır.

  2. 2013-05-09 #2
    güç nedemek

  Okunma: 4361 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -