Bulaşıcı ve Salgın Hastalıkların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler

Name:	Bulasıcı-ve-Salgin-Hastaliklar.jpg 
Views:	3778 
Size:	6,0 KB (Kilobyte) 
ID:	28174Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için alınacak ilk tedbir hastanın ayrı bir odaya konularak sağlamlardan ayrılmasıdır. Hastanın yanma doktorlardan, hastaya bakanlardan başkasj sokulmaz. Onlar da hastayla temas ederken gömlek giyerler» daha başka gerekli tedbirler alırlar, çıkarken gömleklerini hastanın odassnda bırakırlar. İkinci önemli tedbir, hastalık kanunun haber verilmesini emrettiği hastalıklardansa, hastanın adını, adresini en yakın polis karakoluna, ya da hükümet tabipliğine, 24 saat içinde bildirmektir. Bu ödevin yurttaşlarca iyi bilinip yerine getirilmesi salgın hastalıklarla savaş bakımından çok önemlidir.
Kanunun haber verilmesini emrettiği hastalıklar şunlardır:

Kolera, veba, lekeli humma (tifüs), tifo, paratifo, çiçek, kuşpalazı (difteri), salgın çocuk felci, uyku hastalığı, dizanteri (kanlı basur), kızamık, cüzam, verem, humma- yıracia, malta humması, kuduz ya da olmasından kuşkulanılan bir hayvanın birini ısırması.

Kanunun bir maddesine göre, bu listede bulunmayan, fakat salgına yol açmak tehlikesini gösteren hastalıkların haber verilmesini de hükümet bir emirle zorunlu hale getirebilir.

Bulaşıcı Hastalıklarda Yapılacak Temizlikler

Bulaşıcı bir hastalıkla yatanların, hastalıkları srrasmda da, kalktıktan sonra da yatak takımları, çamaşırları, yemek kapları sodalı suda kaynatılarak yıkanır. Balgam hokkaları, oturakları, kullandıkları küvetler kireçkaymağı, «cresylol» eriyiği gibi mikrop öldürücü maddelerle yıkanmalıdır. Hasta ayağa kalktıktan sonra karyolası, masası, komodini, dolabı, daha başka eşyası, odası özel dezenfeksiyon usulleriyle temizlenir. Hastaya bakanlar, onunla temas edenler ellerini, yüzlerini bol sabunlu suyla yıkama-lıdırlar. Ayrıca, hasta odalarının kapısı ö- nünde bir küvet içinde mikrop öldürücü bir maddenin eriyiği bulundurulmalı, hastayla yakından temas edenler odadan çıkarken ellerini bununla iyice yıkamalıdır. Hastalığın koruyucu aşısı varsa, hastaya bakanlar onun çevresindekiler derhal aşılanmalıdır.

Öte yandan, bulaşıcı bir hastalıktan yatanlara çok iyi bakılmalıdır. Elleri, yüzleri, ayaklan, vücudunun kirlenen daha başka yerleri her gün sabunlu suyla silinmsli, yatak çarşafları, örtüleri temiz tutulmalıdır. Hastaların dili, diş etleri karbonatlı, gliserinSİ suyla sık sık temizlenmeli, ateşini ölçmek için kullanılan dereceler, her kullanıştan sonra, içinde binde bir sülblime eriyiği bulunan bir bardağın içine konulmalıdır. Hasta odasını temizlerken bayağı süpürge kullanılmaz; çünkü, süpürge bütün kiri, mikropları havaya kaldırır, bunlar birazdan gene yere çöker, onun için, varsa, elektrik süpürgesi kullanmalı, yoksa yerler, mikrop öldürücü maddelerle karıştırılmış sabunlu suyla sil inmelidir. Ayrıca, hasta odasının tabanı, müşamba gibi, temizlenmesi kolay bir örtüyle, ya da mozayikle kaplanmış bulunmalıdır. Ancak bütün bu tedbirlere dikkat etmek sayesindedir ki bulaşıcı hastalıkların baş-kalarına geçmeden, çıktığı yerde söndürülmesi, böyiece salgınların önlenmesi mümkün olur.

Kaynak: