Kuram veya teori, bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan geçerlik ve güvenilirliği bilimsel yöntemle saptanmış iç tutarlılığı olan bir genel bilgi ve açıklama düzenidir.


Türkçe'ye İngilizce'den geçen "teori" sözcüğü Yunanca theoros 'gözlemci, izleyici' kelimesinden türemiştir. "Kuram" sözcüğü Arapça 'kurmak' kökünden türetilmiştir.

Başlıca kuramların listesi


 • Astronomi: Büyük Patlama
 • Biyoloji: Hücre kuramı - Evrim kuramı - Hastalık yapıcı mikrop teorisi
 • Kimya: Atom kuramı - Kinetik teori
 • İklim bilimi: Küresel ısınma
 • Eğitim: İnşaacı kuram - Eleştirel pedagoji kuramı - Eğitim kuramı - Multiple intelligence theory - İlerlemeci eğitim kuramı
 • Mühendislik: Circuit theory - Kontrol kuramı - Sinyal kuramı - Sistem kuramı
 • Film: Film kuramı
 • Oyuns: Combinatorial game theory - Oyun kuramı - Rasyonel seçimler kuramı
 • Jeoloji: Plaka tektoniği
 • Sosyal bilimler: Eleştirel kuram
 • Edebiyat: Literary theory
 • Matematik: Olasılık kuramı - Arakelov kuramı - Asymptotic theory - Bifurcation theory - Catastrophe theory - Kategori kuramı - Kaos kuramı - Choquet theory - Coding theory - Deformasyon kuramı - Boyut kuramı - Ergodic theory - Field theory - Galois theory - Game theory - Graph theory - Grup kuramı - Hodge theory - Homoloji kuramı - Homotopi kuramı - Ideal theory - Intersection theory - Invariant theory - Iwasawa kuramı - K-theory - KK-kuramı - Düğüm kuramı - L-kuramı - Lie theory - Littlewood-Paley theory - Matrix theory - Ölçü kuramı - Model kuramı - Morse kuramı - Nevanlinna theory - Number theory - Obstruction theory - Operator theory - PCF kuramı - Perturbation theory - Potential theory - Olasılık kuramı - Ramsey kuramı - Representation theory - Ring theory - Set theory - Shape theory - Small cancellation theory - Spectral theory - Stability theory - Stable theory - Sturm-Liouville theory - Twistor theory
 • Müzik: Müzik kuramı
 • Felsefe: Kanıt kuramı - Spekülatif sebep - Gerçek kuramı - Tip kuramı - Değer kuramı - Virtue theory
 • Fizik: Akustik teorisi - Anten kuramı - BCS Kuramı - Landau theory - M teorisi - Kuantum mekaniği - Görecelilik kuramı - Kuantum alan kuramı - Scattering theory - String theory
 • Gezegenbilim: Büyük patlama
 • Görsel sanatlar: Estetik - Sanat eğitimi kuramı - Mimari - Kompozisyon - Anatomi - Renk kuramı - Perspektivizm - Görsel algılama - Geometri - Manifolds
 • Sosyoloji: Toplum bilimi kuramları - Eleştirel kuram
 • Spor: Satranç kuramı
 • İstatistik : Ekstrem değer kuramı
 • Tiyatro : Tiyatral performansa ilişkin kuram.
 • Diğerleri: Obsolete scientific theories - Flojiston kuramı