Üreteç, sigorta, anahtar, alıcı ve iletkenden oluşan, akımın geçtiği yola elektrik devresi denir. Elektrik devresi, üreteçten çıkan akımın sigorta, anahtar, alıcı ve iletkenden geçerek tekrar üretece gelmesi için izlediği yoldur.
Elektrik Devresi Elemanları

a. Devre elemanları
1. Üreteç (batarya, kaynak):
Elektrik devresindeki alıcıların çalışabilmesi için gerekli olan elektrik enerjisini üreten elemandır. Üreteç çeşitleri şunlardır:

I. Doğru akım kaynakları (pil, akümülatör, dinamo, güneş pili),
II. Alternatif akım kaynakları (alternatör)

2. Alıcı (yük):
Elektrik enerjisini başka enerjilere çeviren elemanlara alıcı denir. Örneğin; ütü akımı ısıya, lâmba ışığa çevirir.

3. İletken:

Üreteç ve alıcı arasında elektrik akımının dolaşımını sağlamak için bakır, alüminyum gibi metallerden yapılan elemandır. Elektrikli alıcıların beslenmesinde kullanılan iletkenler rastgele seçilmez. Örneğin konutlardaki priz sortilerinin beslenmesinde en az 2,5 mm2, lâmba sortilerinin beslenmesinde ise en az 1,5 mm2 kesitinde yalıtkanlı bakır iletkenler kullanılır.

b. Yardımcı devre elemanları
1. Anahtar:
Devreyi açıp kapamaya yarayan araçtır. Anahtar açıldığında alıcıya giden akım kesilir ve alıcının çalışması durur.

2. Sigorta:
Elektrik devresini, üreteci ve alıcıyı aşırı akım geçişlerine karşı korumaya yarayan elemandır. Uygulamada buşonlu, otomatik, bıçaklı ve benzeri sigortalar kullanılır