Hipospadias Tedavisi Nasıl Yapılır?


Rahat ve düzgün idrar yapamamaya ve peniste eğriliğe neden olabilen hipospadias, hayatın ileri dönemlerinde infertilite, idrar atım bozukuğu ve penis eğriliği gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Hipospadias onarımında en önemli aşamalar penisteki eğriliği (kordi) düzeltmek, eksik olan üretrayı oluşturmak (üretroplasti) ve penisin alt kısmında kayıp olan dokuları (glans, korpus spongiozum, cilt) oluşturmaktır. Tüm bunları yaparken de estetik görünümlü bir penis oluşturmak gerekir. Seçilecek ameliyat tekniğinin türü de hipospadiasın derecesine bağlıdır.


Genel anestezi altında optik loop kullanılarak (büyütme) hipospadias için özel üretilmiş cerrahi aletler ile ve özel üretilmiş oldukça ince dikiş materyalleri (6/0 ve 7/0 PDS veya vicryl) uygulayarak yapılan operasyon ortalama olarak 1.5-2 saat sürmektedir.

Penis cildi soyulduktan sonra varsa penis eğriliği düzeltilir. Hipospadiyak meatusun yerine göre tek seansta veya iki seansta onarım planlanır. İlk olarak üretral tüp oluşturulur, ardından prepusyumdan elde edilen dartos fasyası hazırlanarak bu tüpün üzerine yerleştirilir. Sonrasında glans başlangıcından itibaren distale doğru ayrılan lans kanatları da karşılıklı bir araya getirilir. Üretraya çocuğun yaşına göre yerleştirilen stent yada feeding tüp gibi kateterler 5-7 gün içerisinde çekilir.