Adı: Lityum
Sembol: Li
Atom Numarası: 3
Atomik yığın: 6.941 amu
Erime Noktası: 180.54 °C (453.69 °K, 356.972 °F)
Kaynama Noktası: 1347.0 °C (1620.15 °K, 2456.6 °F)
Proton ve Elektron Sayısı: 3
Nötron sayısı: 4
Sınıfı: Alkali Metaller
Kristal Yapısı:
Kübik
Yoğunluk: 0.53 g/cm3
Elektron Dizilişi: 1s22s1
Bulunuş Tarihi: 1817
Buluşu Yapan: Johann Arfvedson

Lityum Elementinin Özellikleri

Alevi lale kırmızısına boyaması ve bu alevin uzun süre devam etmesi belirgin kimyasal özelliğidir. 20 C 'de hava¬da göz kamaştırıcı bir alevle yanar. Suda yüzer ve suyla reaksiyona girip LiOH çıkarır.

Li metali % 99,5 safiyetinde olur ve en hafit metaldir, tel halinde çekilebilir ve ince levha haline getirilebilir.

Li havadaki nemle de reaksiyona girer. Bunu önlemek için üzerine vazelin sürülür ve öylece saklanır.