Derslerinize yardımcı olabilecek aşağıdaki tabloda elementlerin elektron dizilimlerini bulunmaktadır.

Elementlerin Elektron Dizilimi