Name:	Aliminyun Elementi.jpg 
Views:	3531 
Size:	19,8 KB (Kilobyte) 
ID:	27545


Aliminyum Elementinin Özellikleri


Adı:Alüminyum
Sembol:Al
Atom Numarası:13
Atomik yığın:26.981539 amu
Erime Noktası:660.37 °C (933.52 °K, 1220.666 °F)
Kaynama Noktası:2467.0 °C (2740.15 °K, 4472.6 °F)
Proton ve Elektron Sayısı:13
Nötron sayısı:14
Sınıfı:Diğer Metaller
Kristal Yapısı:Kübik

Alüminyum Kullanım Yerleri

* Sağlık sektöründe aşılarda; alüminyum tuzları (alüminyum fosfat, alüminyum hidroksit) kullanılır.

* Kalıp parlatma da kullanılan, alüminyum oksit tozlarını reçine bağlayıcılar olarak

* D Vitamini fazlalıklarında; Hiperkalsemi, hiperkalsiuri, nefrokalsinoz, ektopik kalsifikasyon. Tedavisinde Vit D kesilir, ağır durumlarda kortizon, oral alüminyum hidroksit verilebilir.

* Alzheimer's, yani ALUMİNYUM hastalığı; fazla alüminyumun neden olduğu bir hastalıktır.

* Alkalite karbonat, bikarbonat ve hidroksit anyonlarının tuzlarının kalsiyum karbonat cinsinden ppm olarak miktarıdır. Yumuşatılmış sularda katyon sodyum olmasına rağmen bu tuzlar, birikinti ve korozyon sebebidir. Alkalite değerini kabul edilebilir sınırlara çekmek Organik kompleks yapıcı asitler ve korozyon inhibitörü içerir. Bakır, alüminyum, çelik yüzeylerde korozyona sebep olmadan suyun alkalitesini düşürür, Ph 7 seviyelerine çekilir.

* Süs eşyası ,elektrik malzemesi, sanayi sektörlerinde saf veya karışım olarak kullanılmaktadır.

* Sağlık sektöründe yapay diz mafsallarında Alüminyum kullanılmaktadır.

* Değerli bir taş olan yakut ve zümrüt, alüminyum mineralidir