Adı: Berilyum
Sembol: Be
Atom Numarası: 4
Atomik Kütle: 9.012182 amu
Erime Noktası: 1278.0 °C (1551.15 °K, 2332.4 °F)
Kaynama Noktası: 2970.0 °C (3243.15 °K, 5378.0 °F)
Proton ve Elektron Sayısı: 4
Nötron sayısı:
5
Sınıfı:
Toprak Alkali Metaller
Kristal Yapısı: Hekzoganal
Yoğunluk: 1.8477 g/cm3
Bulunuş Tarihi: 1798
Buluşu Yapan: Fredrich Wohler (Fransız kimyacısı)

Ergime noktası yüksek (1278°C) ve hafif bir metal olan berilyum, havada, suda ve sıcakta korozyona uğramaz. Bakır-berilyum alaşımları aşınmaya dayanıklı ve sağlam bir yapıda olup yüksek elektrik iletkenliğine sahiptirler. İyi bir ısı iletkeni ve elektrik izolatörü olan berilyum oksit ise mikrodalgaları geçiren yüksek sertlikte bir maddedir.

Bilinen 40 kadar berilyumminerali arasında teknik ve ekonomik açıdan en önemlisi beril minerali ( Zümrüt (3BeO.Al2O3.6SiO2) )olup yaklaşık %4 civarında berilyum metali içermektedir. Diğer önemli mineraller arasında bertrandit, helvit, fenasit ve krizoberil sayılabilir. Berilin ekonomik olabilen kaynakları heterojen pegmatitlerde bulunmaktadır. Pegmatit olmayan yataklar da berilyum minerali içerebilirler. Buna örnek olarak, Spor Mountain, Utah'da fluorit, montmorillonit, opal ve kalsedon ile asosiye altere tüflerde bulunan bertrandit verilebilir.