I - İ Harfi İle Başlayan Deyimler ve Açıklamaları (Deyimler Sözlüğü) - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

I - İ Harfi İle Başlayan Deyimler ve Açıklamaları (Deyimler Sözlüğü)

 1. I - İ Harfi ile Başlayan Deyimler ve Açıklamaları

  I

  Icığını cıcığını çıkarmak : 1. Her yanını ellemek, didiklemek. 2. Bir meseleyi en ince ayrıntılarına kadar soruşturmak, incelemek."iyice ıcığını cıcığını çıkardınız meselenin."

  Ikınıp sıkınmak : Bir işi yapabilmek için kendini çok zorlamak."Ikınıp sıkındı ama bir çare bulamadı."

  Isıtıp ısıtıp önüne koymak : Daha önce meydana gelmiş bir olayı ya da bir işi bir düşünceyi yeniden, sık sık tekrarlamak.

  Iska geçmek : 1. Hedefe isabet ettirememek, vuramamak. 2. Üzerinde durmamak, önem vermemek, atlamak."Bu sefer de ıska geçersen kaybedeceksin."

  Iskartaya çıkarmak : işi yaramaz, değersiz bularak bir yana atmak."Beni hiç kimse ıskartaya çıkaramaz."

  Işığı altında : Bir durum veya düşüncenin konuyu aydınlatmasından yararlanarak, onu göz önünde tutarak.

  Işık tutmak : 1. Karanlık bir yeri ışıkla aydınlatmak. 2. Bilgisiyle, düşüncesiyle bir konuya açıklık getirmek, tutacağı yolu göstermek."Kutlu Peygamber hemen her konuda ışık tutardı çevresindeki insanlara."

  İ

  ibret almak : Kötü bir olaydan etkilenerek ders almak."Görmesini bilseydi ibret alırdı her halde."

  icabına bakmak : 1. Gereğini yerine getirmek. 2. Yok etmek, ortadan kaldırmak."O adamın icabına bakarız, merak etme sen."

  iç çekmek : Üzüntüyle göğüs geçirmek, derin derin soluk alıp hıçkırıkla ağlamak."Yavrucağın iç çekişi dayanılır gibi değildi."

  iç etmek : Eline geçen bir şeyi sahibine bildirmeden kendisine mal etmek, ortadan kaldırıp kimseye göstermemek."Babasına bildirmeden o kadar parayı iç etmiş."

  iç gıcıklamak : 1. Huylandırmak. 2. istek uyandırmak.

  içi açılmak : Sıkıntısı dağılıp gitmek, ferahlamak."Denizi, kuşları, ağaçları seyre dalarım, böylelikle içim açılır, rahatlarım."

  içi cız etmek : Ansızın içi sızlamak, çok üzülmek."O zavallı ihtiyarı birden bire karşımda görünce içim cız etti."

  içi çekmek : Canı arzu etmek, istek duymak.

  içi çıfıt çarşısı : 1. Başkaları için daima art niyet besleyen, içinden türlü kötülükler geçiren. 2. Çok karışık.

  içi dışı bir : ikircikli olmayan, iki yüzlü davranmayan, düşündüğünü açıkça söyleyen, özü sözü bir olan."içi dışı bir olan insanlara her zaman güvenebiliriz."

  içi dışına çıkmak : 1. Kusmaktan ötürü çok fena olmak. 2. Bindiği taşıtın çok sarsılması yüzünden bedeni rahatsızlık duymak.

  içi erimek : Kaygı duymak, çok üzülmek.

  içi geçmek : 1. istemediği halde uyuya kalmak. 2. işe yaramaz duruma gelmek. 3. Yaşlılıktan, zayıflıktan gücü azalmış olmak; hiçbir şeye ilgi duymamak."O artık içi geçmiş bir ihtiyardır."

  içi gitmek : Çok fazla istek duymak."Vitrindeki kızarmış tavuklara içim gidiyordu ama param olmadığı için alıp yiyemiyordum."

  içi içine sığmamak : Çok heyecanlanmak, coşkunluk duymak ve sevincini belli etmekten kendini alamamak."Annemi karşımda görünce ne yapacağımı şaşırdım, içim içime sığmıyordu, koşup boynuna sarıldım."

  içi kabarmak (kalkmak) : 1. Midesi bulanmak. 2. Duygulanıp heyecanlanmak. 3. Taşkın bir ağlama duygusu içinde olmak."Ne berbat bir koku, içimiz kabarmadan kalkalım buradan."

  içi kan ağlamak : içten, büyük bir üzüntü duymak; dıştan belli etmeyerek çok acımak."Çocuğunun yüzüne bakarken içim kan ağlıyordu."

  içi kazınmak : Çok acıktığından ötürü midesinde eziklik duymak."Sabahtan beri açtı, içi kazınıyor ama belli etmemeye çalışıyordu."

  içinden gülmek : Birisine sezdirmeden içten içe gülmek, eğlenmek.

  içinden okumak : 1. Dudaklarını kıpırdatmadan, hiç ses çıkarmadan okumak. 2. Ses çıkarmadan sövmek, beddua etmek."Hikayeyi şimdi de içinizden okuyacaksınız."

  içinden pazarlıklı : Sinsi, yapacağı kötülükleri sezdirmeyen."Senin gibi içten pazarlıklı adamlarla iş yapmam ben."

  içine atmak : 1. Derdini, sıkıntısını kimseye söylememek. 2. Kendisine yapılan kötülüğe karşı sesini çıkarmamakla beraber, bunu unutmamak."O her şeyi içine atar, bir gün kanser olacak diye korkuyorum."

  içine dert olmak : Yapmak istediği bir şeyi yapamadığı için kaygılanıp üzüntü duymak."Hastahanedeki arkadaşımı ziyarete bir türlü gidemedim, bu da içime dert oldu."

  içine doğmak : Malum olmak, bir işin olduğunu ya da olacağını sezinlemek, tahmin etmek."Onun bize geleceği sanki içime doğmuştu."

  içine işlemek : Duygulanmak, etkilenmek, dokunmak."Babamın o etkili sözleri adeta içime işlemişti sanki."

  içine çekilmek (kapanmak) : Duygularını kimseye açmamak, çevresindeki kişilerle ilişkisini kesmek, yalnızlığa gömülmek."Kardeşinin ölümünden sonra içine çekildi, kimseyle görüşmüyor."

  içine kurt düşmek : Kuşkulanmak, kendisine zarar geleceğinden şüphe etmek."Tilkiyi civarda dolaşırken gördüğü andan itibaren içine kurt düşmüştü."

  içine sindirmek : Benimsemek, iyice kabul etmek.

  içine sinmemek : 1. içi rahat etmemek, yaptığı şeyden memnun olmamak. 2. istediği gibi olmadığı için rahatlık, mutluluk duymamak; tadına varamamak."işi bitirdim ama hiç de içime sinmedi."

  içine sokacağı gelmek : Birini aşırı ölçüde, çok sevmek.

  içine yedirememek : Benimsememek, kabul edememek.

  içini dökmek : Dertlerini, sıkıntılarını, üzüntülerini anlatmak."Şu koca dünyada içimi dökecek bir insan bulamadım."

  içini kemirmek : Bir üzüntü ve düşünce dolayısıyla rahatsızlık duymak."içini kemiren bu düşünceden kurtulmak istiyordu."

  içini (bir) kurt yemek : Sürekli olarak bir kaygı içinde olmak.

  içi parçalanmak (paralanmak) : Birine acıyarak çok üzülmek."Onun bu halini gördükçe içim parçalanıyor."

  içi rahat etmek : Endişelenecek bir durum bulunmadığını öğrenerek sıkıntıdan kurtulmak, rahatlamak."Ne yapayım, ben anneyim, onlar sağ salim dönerlerse içim rahat edecektir ancak."

  içi sızlamak : Bir şey veya kişinin içine düştüğü durum sebebiyle üzülmek.

  içi titremek : 1. Çok üşümek. 2. Çok istek duymak. 3. Bir zarar gelecek korkusu içinde bulunmak."Hava iyice soğudu, içim titremeye başladı, haydi içeri girelim."

  içi yanmak : 1. Çok susamak. 2. Büyük bir acı sebebiyle çok fazla üzülmek."Sanki yalnız onun içi yanıyordu."

  içler acısı : Oldukça üzücü, çok acıklı.

  içli dışlı olmak : Teklifsiz, çok samimi, sıkı fıkı, senli benli olmak."Biz Fatma`yla iyice içli dışlı olduk."

  içtikleri su ayrı gitmemek : Sıkı fıkı dost, samimi arkadaş olmak; birbirlerinden saklayacakları bir şeyleri bulunmamak.

  idare etmek : 1. Yönetmek, çekip çevirmek. 2. Tutumlu olmak, kullanmak. 3. Elvermek, yetmek, yetişmek, korumak, kurtarmak. 4. Hoş görmek, göz yummak. 5. Örtbas etmek."Bu ayakkabıyı bu fiyata veremem, çünkü idare etmez."

  ifade vermek : Sorguya cevap vermek.

  iflahını kesmek : Gücünü tamamiyle yok edip bir daha karşı koyamayacak, düzelemeyecek, iş yapamayacak duruma getirmek."Ben adamın iflahını keserim, anladın mı ? "

  ifrit olmak : Çok öfkelenmek; aşırı ölçüde, kendini kaybedecek kadar sinirlenip kızmak."ifrit oluyorum şu adamın hareketlerine."

  iğne atsan yere düşmez : Çok kalabalık, yürünecek gibi değil.

  iğne ile kuyu kazmak : Zor denecek bir işi yetersiz araç ve gereçlerle başarmaya çalışmak.

  iğne ipliğe dönmek : Aşırı derecede zayıflamak, kilo vermek."O iri yarı adam hapisten çıktı ki iğne ipliğe dönmüş."

  iğneli söz : Dokunaklı, kırıcı, üzücü söz."O iğneli sözlere ben bile dayanamazdım doğrusu."

  iki ahbap çavuşlar : Hemen her yerde birlikte görülen, birbirlerinden ayrılmayan iki arkadaş, dost.

  iki arada bir derede (kalmak) : Sıkışık, zor şartlar altında (kalmak).

  iki ayağını bir pabuca sokmak : Bir kimseyi, bir işi yapması için zorlamak, sıkıntıya sokmak.

  iki cami arasında kalmış beynamaza dönmek : iki yoldan hangisini tutacağını; şöyle mi, böyle mi yapacağını bilememek; şaşırıp bir şey yapamaz olmak.

  iki cihanda yüzü ak olmak : Doğru ve faziletli yaşayıp dünya ve ahrette mükafat görmek.

  iki çift söz etmek : Bir araya gelip birkaç söz söylemek."Ne zamandır seninle bir araya gelip de iki çift söz edemedik."

  iki eli kanda olsa : Ne kadar önemli olursa olsun, elindeki iş hiç bırakılamayacak derecede olsa bile."Söyleyin ona, iki eli kanda olsa da durmasın gelsin."

  iki eli (birinin) yakasında olmak : Ahrette, hesap gününde ondan davacı olmak; hakkını istemek.

  iki gözü iki çeşme : Sürekli, çok ağlayarak."Kadıncağız iki gözü iki çeşme ağlayıp duruyormuş."

  ikili oynamak : Birbirine karşı olanlardan hem birini, hem ötekini çıkarı için destelemek."Sendika başkanı ikili oynuyormuş."

  iki paralık etmek : Değerini, onurunu çok düşürmek."Seni arlanmaz utanmaz seni, beni iki paralık ettin, senin yüzünden topluma çıkamaz oldum!"

  iki rahmetten biri : Ağır hasta olan birisi için "ya şifa, ya ölüm" anlamında kullanılır.

  iki sözü bir araya getirememek : Düşüncelerini, duygularını düzgün bir biçimde anlatamamak, güzel konuşma becerisinden yoksun olmak.

  iki yakası bir araya gelmemek : Geçim sıkıntısı içinde olmak ve borçtan kurtulamamak, gelir ve giderini denkleştirememek."Bilmiyorum ne zaman iki yakamız bir araya gelecek."

  ileri geri konuşmak : Yersiz, kırıcı, yaralayıcı biçimde konuşmak.

  ileri gitmek : Söz ve davranışta ölçü dışına çıkmak; gereksiz, aşırı davranışta bulunmak ve haddi aşmak."O saygısız adamın daha fazla ileri gitmesine fırsat verilmemelidir."

  ilk göz ağrısı : 1. ilk doğan çocuk. 2. ilk sevgili.

  imana gelmek : 1. Hak dini olan islam`ı kabul etmek. 2. En sonunda doğruyu söylemek. 3. Önceden kabul etmediği şeyi sonradan kabul edip uymak."imana gel, tövbe et ki öbür dünyada mutluluğa eresin."

  ince eleyip sık dokumak : Titizlik göstermek, bir şeyi en ince ayrıntılarına kadar araştırmak, gözden geçirmek."O kadar da ince eleyip sık dokunacak bir iş değil, kaygılanma."

  in cin top oynamak : Issız, sessiz olmak, bir yerde hiçbir canlı yaratık bulunmamak."Adada in cin top oynuyordu sanki."

  incir çekirdeğini doldurmaz : Çok az veya pek önemsiz."Ne akılsız adam bunlar, kavga etmelerine sebep olan mesele incir çekirdeğini doldurmaz bile, ayırın şunları."

  inme inmek : Felç olmak, bedenin bir yeri hareketsiz ve duygusuz duruma gelmek."Adamın sağ yanına inme inmiş diyorlar."

  insan eti yemek : Birini çekiştirmek.

  insan evladı : iyi, anlayışlı, ahlak sahibi insan."insan evladı olmasaydı, tanımadığı birine onca yardım yapar mıydı ? "

  insan hali : Olabilir, doğaldır, hoş karşılamak gerekir.

  insanlıktan çıkmak : 1. Çok zayıflamış, bir deri bir kemik kalmış olmak. 2. insani niteliklerini yitirmek, insana yakışmayacak davranışlarda bulunmak.

  insan sarrafı (olmak) : insanların karakterini çabucak anlayacak duruma gelmiş (olmak)."Dedem insan sarrafıdır, onu bir görse ne biçim bir adam olduğunu hemen anlayıverir."

  ipe çekmek : Asarak öldürmek.

  ipe un sermek : istenilen işi yapmamak için birtakım bahaneler, sebepler ileri sürmek, güçlük çıkarmak, engeller göstermek.

  ipi koparmak : Bağlı bulunduğu yer ya da kişi ile ilişkisini kesmek, aradaki anlaşmazlığı artırmak.

  ipin ucunu kaçırmak : Bir yeri yönetmede veya bir şeyi kullanmada gereken ölçüyü kaçırıp, artık duruma hakim olamamak; çıkmaza girmek."Biraz daha dikkatli olmalıyız, yoksa ipin ucunu kaçıracağız."

  ipi sapı yok : Birbirini tutmaz, yersiz, anlamsız, işsiz, yersiz yurtsuz, saçma sapan."ipi sapı yok bu sözlerin, daha inandırıcı olmalısın."

  ipiyle kuyuya inilmez : Kendisine güvenilmez, ona güvenilerek bir işe girilmez."O ipiyle kuyuya inilmez adamla yola çıkmam ben."

  iple çekmek : Zamanın gelmesini sabırsızlıkla beklemek, çok istemek."Yarını iple çekiyorum."

  ipucu vermek : Aranılan şeyi bulmaya yarayan işareti, onu açıklamaya yarayan bilgiyi vermek."Bir ipucu vermezsen bu bilmeceyi çözemeyeceğim."

  isabet etmek : 1. Nişan alınan yere değmek, rastlamak. 2. Çıkmak. 3. Yerinde iş görmüş olmak."Böyle karar vermekte çok isabet ettiniz."

  iskele vermek : Vapura binmek, vapurdan inmek için iskeleyi uzatmak.

  ismi var, cismi yok : 1. Sözü edilen bir kimse veya şeyin gerçekte var olmadığını anlatmak için kullanılır. 2. Adı olmasına karşılık görevini ve etkinliğini yerine getirmeyen, varlığı ile yokluğu arasında bir fark bulunmayan.

  ister istemez : 1. Zorunlu olarak, elinde olmadan. 2. istemesi üzerine, hiç vakit geçirmeden, istediği anda."ister istemez ben de ona bağırdım."

  istifini bozmamak : Bir olay karşısında aldırış etmemek, durum ve davranışını hiç değiştirmemek."Karşıma geçmiş avazı çıktığı kadar bağırıyordu, bense istifimi bozmadan bekledim."

  iş ayağa düşmek : iş sorumsuz, yetkisiz ve beceriksizlerin elinde kalmak."Bunlar da işi iyice ayağa düşürdüler."

  iş başa düşmek : Beklediği yardım gelmeyince, kendi işini kendisi yapmak zorunda kalmak."iş başa düştü desene!.."

  iş çatallanmak (çatallaşmak) : Bir işin sonuca oluşması konusunda türlü güçlüklerle karşılaşmak, ya da çeşitli seçeneklerle yüz yüze gelmek, sonuca nasıl ulaştırılacağı bilinemez olmak."iş gittikçe çatallaşıyor, sense aldırmıyorsun bile."

  iş çığırından çıkmak : Bir iş asıl amaçtan çıkarak düzelmesi güç bir durum almak, bir bozukluk ve kargaşalık baş göstermek.

  iş inada binmek : Bir işi yapmakta direnmek.

  işi düşmek : Birinin yardımına ihtiyaç duymak."Eh, onun da bize işi düşecek bir gün."

  işe koşmak : Birini bir iş yapmak üzere görevlendirmek, göndermek.

  işi ağırdan almak : Acele etmemek, bir işi yapmak için isteksiz görünmek."Söyle onlara, işi ağırdan almasınlar, müşteriler mal bekliyor."

  işi azıtmak : Yanlış ve aşırı yollara sapmak."Bu çocuk da işi iyice azıttı."

  işi Allah`a kalmak : Güç şartlar altında, beşerden hiçbir yardım umudu kalmamak."Kime baş vurduysa bir sonuç alamadı, artık işi Allah`a kalmıştı."

  işi başından aşmak : Pek çok işi olmak, iş içinde kaybolmak.

  işi bitmek : 1. Hali, gücü kalmamak. 2. Yaptığı işi sona ermek."Git de bak, babanın işi bitmiş mi ? "

  işi duman olmak : işi ve durumu kötü olmak, berbat bir durumda bulunmak.

  işi iş olmak : işi yolunda, iyi olmak; halinden memnun bulunmak."işi iş herifin, baksana yan gelip yatıyor her gün."

  işinden olmak : Bir süredir yaptığı işi elinden gitmek, görevini yitirmek."Haydi canım, yoluna git de patronunla kavga etme; yoksa işinden olacaksın."

  işi sıkı tutmak : Gevşekliğe yol açmamak, işe gereken önemi vermek ve sağlıklı yürümesini sağlamak.

  işi tıkırında olmak : işi çok uygun ve iyi olmak."O konuşmayacak da ben mi konuşacağım, işi tıkırında adamın."

  işi yokuşa sürmek : Yapılabilir, görülebilir işi yapmamak için güçlük çıkarmak, bahaneler ileri sürmek.

  işkembeden atmak : Uydurarak söylemek, tutarı olmayan sözler sarf etmek."Ona sakın inanmayın, işkembeden atıyor."

  iş sarpa sarmak : iş, içinden çıkılması zor bir durum almak; engellerle karşılaşmak."işler sarpa sarmadan çekip gidelim buradan."

  işten el çektirmek : Görevden uzaklaştırmak."Yolsuzluk yaptığı iddiası ile işten el çektirdiler ona."

  iş yok : O şeyde yarar yok, faydası olmaz."O arabada hiç iş yok, almaya değmez."

  ite kaka : Zorla, güçlükle."Adamı her sabah ite kaka işe götürüyoruz."

  itibar kazanmak : Saygınlık görmek, kendisine değer verilmek.

  it sürüsü kadar : Gereğinden fazla, oldukça çok, kalabalık."it sürüsü kadar adam, nasıl başa çıkacağız bunlarla."

  iyi etmek : 1. Hastalıktan kurtarmak, sıhhatine kavuşturmak. 2. Yerinde bir davranışta bulunmak. 3. Bir şeyi gizlice almak, kendisine mal etmek.

  iyi gözle bakmamak : Birisi hakkında iyi düşünmemek, kötü niyet beslemek."Komşuları ona hiçbir zaman iyi gözle bakmadılar."

  iyi gün dostu : Dostlarının sıkıntılı günlerinde onlardan kaçan kimse."Bize iyi gün dostu gerekli değil."

  iyi saatte olsunlar : Cinlerden söz edilirken kullanılır.

  izinden yürümek : Birine içten bağlanarak onun başladığı işi aynı anlayışla sürdürmek, fikirlerini ve hareketlerini aynen benimsemek.

  izi silinmek : Yok olmak, ortadan kaybolmak."Çiçek hastalığının bu kasabada izi silindi hemen hemen, çünkü çocuklar aşılanıyorlar."


 2. 2015-04-13 #2
  Süper çok teşekkür ederim

  Okunma: 12788 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -