R Harfi İle Başlayan Deyimler ve Açıklamaları

Rafa kaldırmak (koymak) :
Bir iş üzerinde artık durmamak, o işi kenara itmek, ihmal etmek."Bizim dosyayı yine rafa kaldırmışlar."


Rahat durmamak : Yaramazlık etmek, kımıldayıp durmak."Rahat durmadın, beni zor durumda bıraktın."

Rahatına bakmak : Hiçbir şeye aldırış etmeden rahatını sağlamaya çalışmak."Boş ver, rahatına bak, sen mi düzelteceksin diyenlerden nefret ederim."

Rahatlık (rahat) batmak : Rahat, iyi bir yerdeyken o yeri olmayacak nedenlerden ötürü terkeden insanlar için sitem biçiminde söylenir.

Rahat yüzü görmemek : Huzur, bolluk, hiç rahatlık görmemek; sürekli sıkıntı, darlık içinde bulunmak."Şu yaşıma geldim, hiç rahat yüzü görmedim desem yeridir."

Rahmetli olmak : Vefat etmek, ölmek.

Ramak kalmak : "Bir şeyin olmasına çok az kalmak" anlamında kullanılır."Makinenin elime değmesine ramak kalmıştı ki güçlükle kendimi geri attım."

Rast gelmek : 1. Düşünmediği, beklemediği bir anda biriyle karşılaşmak. 2. Düşünmediği veya düşünülmediği halde payına düşmek."Desenli parça bana rast geldi." 3. Hedefi bulmak. 4. Bulmak."Pazarda kardeşimi çok aradım ama rast gelmedim."

Rast gitmek : Bir iş istenilen biçimde gelişmek.

Rayına oturmak : Bozulmuş, düzensiz hale gelmiş bir işi yoluna koymak, iyi duruma getirmek.

Rekor kırmak : Eski rekoru aşıp yeni, üstün bir sonuç elde etmek."Koşuda yeni bir rekor kırılması bekleniyor."

Rengi atmak : 1. Solmak. 2. Korku, heyecan sebebiyle benzi sararmak."Kumaşın rengi bir yıkamadan sonra attı."

Renkten renge girmek : Heyecan, korku ve utanmadan dolayı yüzünün rengi değişmek, sıkılmak.

Renk vermemek : Bir konu ile ilgili duygularını, düşüncelerini belli etmemek; bildiği halde bilmez gibi görünmek.

Resmiyete dökmek : Bir iş veya duruma resmiyet kazandırmak, onu resmi kanallardan halletme yolunu seçmek.

Rest çekmek : 1. Kesin tavır almak, herhangi bir konuda son sözü söylemek. 2. Bir oyunda önündeki paranın tümünü ortaya koymak."Öyle bir rest çekti ki görmeliydiniz."

Rol oynamak : 1. Bir oyunda rol almak. 2. Bir işte önemli katkısı olmak, etkisi bulunmak."Bu işin gerçekleşmesinde onun da önemli rolü oldu."

Rota değiştirmek : 1. Takip edilen yoldan ayrılmak. 2. Tutumunu, tavrını değiştirmek, izlediği yoldan kopmak."Hava muhalefeti sebebiyle uçak rota değiştirmek zorunda kaldı."

Ruhu bile duymamak : Anlamamak; hiçbir bilgisi, haberi bulunmamak; olan biteni sezememek."Göreceksin ruhu bile duymayacak, onu bir güzel ıslayacağız."

Ruhunu teslim etmek : Ölmek."ihtiyar ninem sabaha karşı ruhunu teslim etmişti."

Rüyasında bile görememek : Olacağını hiç aklına getirmemek, ihtimal vermemek."Bunu bana aldın ha! Rüyamda bile görsem inanmazdım!"

Rüzgar gelecek delikleri tıkamak : istenmeyen bir duruma veya zarar gelebilecek bir gelişmeye karşı her türlü önlemi almak.