Krebs döngüsü, trikarboksilik asit döngüsü veya Sitrik asit döngüsü, canlı hücrelerin besinleri yükseltgeyerek enerji elde etmesini sağlayan ve bütün yaşam biçimlerinde önemli bir yer tutan kimyasal süreçlerin son aşamasıdır. TCA devri olarak da bilinir. 1937'de Hans Adolf Krebs tarafından açıklığa kavuşturulan tepkimelerin hayvan, bitki, mikroorganizma ve mantar gibi birçok hücre türünde oluştuğu saptanmıştır.


Krebs döngüsü, hücresel oksijenli solunumun, glikoliz evresinden sonra gelen ikinci aşamasıdır. Krebs devri reaksiyonları mitokondride gerçekleşir. Reaksiyonlar başlamadan önce 2 molekül pirüvik asit mitokondriye geçer. Döngüde basamaklarda oluşan her NADH ve FADH2 , Elektron Taşıma Sistemi'ne aktarılır.

Name:	Krebs Döngüsü.png 
Views:	2592 
Size:	66,6 KB (Kilobyte) 
ID:	27465


Krebs döngüsüne dikarboksil ve trikarboksil asitler katilirlar.döngü 8 reaksiyondan oluşur.

  1. reaksiyon oksalik asitten sitratin sentezidir.
  2. reaksiyon sitrattan izositrata geri dönüşümüdür.
  3. reaksiyon oksitlenmedir.
  4. reaksiyon yine oksitlenmedir.
  5. reaksiyon substrat fosforlanmasidir.
  6. reaksiyon çift bağ kurulumu ile ositlenmedir.
  7. reaksiyon çift bağın hidrasyonunda bulunur bir molekül suyun bağa doğru birleşmesidir.
  8. reaksiyon tekrar oksitlenmedir.