Elektron Taşıma Sistemi Elemanları

Granumları oluşturan tilakoit zarlarda, klorofil molekülünün ışığı soğurmasıyla serbest kalan elektronlerı tutabilen elektron taşıma sistemleri (ETS) vardır.

Kloroplastlardaki bu ETS elemanları, elektron çekme özelliğine göre sırasıyla;

1.Ferrodoksin (fd)

2.Sitokrom kompleksi (stk)(sitokrom b ve sitokrom c)

3.Plastokinon (pq)

4.Plastosiyanin (pc)

ETS'de yer alan bu moleküller elektron alıcı ve verici bir sıra meydana getirirler. Elektron alan indirgenir, elektron veren yükseltgenir.