Modifikasyon ve Mutasyon Arasındaki Farklar Nelerdir?


Modifikasyon Ortam şartlarının etkisiyle canlının dış görünüşünde meydana gelen kalıtsal olmayan geçici değişikliklerdir .
Modifikasyona etki eden faktörler = ISI , IŞIK , BESİN , NEM ,
Modifikasyona sebep olan çevre şartları ortadan kalktığında modifikasyonda ortadan kalkar

NOT: ( Modifikasyon İle Meydan Gelen Değişiklikler Geçicidir ve Canlıların Dış Görüşünde Değişikliğe Neden Olur)

Mutasyon Gen ve kromozomların ( DNA ) kimyasal yapılarında meydana gelen kimyasal değişmelerdir
Mutasyonlar DNA nın kendisini eşlemesi sırasında meydana gelir .
Mutasyonla Meydana Gelen Değişimler Ortadan Kalkmaz

NOT: (Mutasyonla Meydana Gelen Değişiklikler Kalıcır Canlının DNA' sında Değişikliğe Neden Olur)