Dünyanın dönmesi,
Rüzgarlar,
Depremler,
Denizaltı heyelanı,
Volkanizmadır.