Oluşum özelliklerinden dolayı sabunun bazik karakterde olduğu doğru. Bazların cilde zararlı olduğu da açık. Bu yüzden bilim adamları sabunu bu bazik özelliğinden arındırmak için araştırmalar yaptılar ve modern sabunlar geliştirdiler. Bu sabunlar donyağı ve fındık yağı ya da bunlardan elde edilen yağ asitlerinden elde ediliyor. Donyağı : fındık yağı oranı 4 :1 dir. Sıvı sabunları ve kalıp sabunları aşağıdaki gibi 3 temel grupta inceleyebiliriz:


1)Uzun yağ asitleri zincirinden ve alkali tuzlardan oluşan klasik sabunlar. Bu sabunların pH değeri 9-10 arasındadır yani bazik karakterlidir.

2)Klasik sabunlarla aynı fakat farklı olarak yüzey aktif maddeler eklenmiş sabunlar ki bu sabunların da pH değeri 9-10 arasında değişir.

3)Sendet (sentetik deterjan) sabunlar; %10 civarında sabun içeren sentetik deterjanlar ve çeşitli dolgu maddelerinden oluşur. Sendetlerin pH değeri ise 5.5-7.0 arasında değişir.Laktik asit ya da sitrik asit ekleyerek sabunların pH değeri 5-7 aralığına çekilir. Kozmetik ürünleri satan mağazalarda güzellik sabunu olarak satılan sabunlar işte bu özelliğe sahip sabunlardır

pH 5.5 değerindeki sabunların üretimindeki amaç, klasik sabunların cilde verdiği zararları önlemektir.

Cildimizin normal pH değeri 4.5-6.5 arasında değişir. Klasik alkali sabunlarla (pH 9-10) yıkadığımızda cildimizin pH değeri yükselir. Kuruluk hissi verir ama sağlıklı bir cilt kısa sürede tekrar gerekli nem ve pH dengesine kavuşur.