IKARMA LEM LE LGL PROBLEMLER


1.) Sefer'in 12 tane balonu var. Bunlardan 7 tanesi patlad.Sefer'in geriye ka tane balonu kald?

Verilen:
.stenen:


zm:
2.)oban 13 tane koyununun 8 tanesini satt. Geriye ka tane koyunu kald ?

Verilen:
stenen:


zm:


3.)Bahemize 14 tane elma fidan diktik.Fidanlarn 8 tanesi kurudu.Bahemizde ka fidan kald?

Verilen:
stenen:
.

zm:


4.)Otobste 17 yolcu vard. Birinci durakta 5,iknci durakta 6 yolcu indi.Durakta ka yolcu kald?

Verilen:
stenen:


zm:


5.)Snfmzda 21 renci var .Bunlardan 8 i kz rencidir.Snfmzda ka tane erkek renci var?

Verilen:stenen:


zm: