Sümer sayı sistemi altmışlık'tır. , yani "60'ı baz alır". Sayma 1'den 60'a kadardır., tıpkı bizim bugün 1'den 100'e kadar saymamız gibi. Ama bizim "iki yüz" dediğimiz yerde, Sümerliler "2 geş" derdi ya da yazardı; bu , 120'ye denk gelen 2 x 60 anlamına geliyordu. Hesaplamalarında metin "yarısını al" ya da "üçte birini al" dediğinizde, bunun anlamı 60'ın yarısı = 30, 60'ın üçte biri = 20'dir. Ellerimizin parmaklarını saymaya alıştırılıp ondalık ("10 kez") sistemle yetiştirilen bizler için bu, alışılmadık ve karmaşık görünebilir ama matematikçiler için altmışlık sistem bir keyiftir.


10 sayısı pek az tam sayıyla (2 ve 5 ile) bölünebilir. 100 rakamı ise sadece 2,4,5,10,20,25 ve 50 ‘ye tam bölünebilir. Ama 60 sayısı 2,3,4,5,6,10,12,15,20 ve 30'a bölünebilir. Gün içindeki saatleri sayışımızda Sümerlilerin 12'sini, zamanı sayışımızda Sümerlilerin 60'ını (bir dakika 60 saniye, bir saat 60 dakika) ve geometride Sümerlilerin 360'ını (bir dairede 360 derece olması) kullanmamızdan da anlaşıldığı gibi, altmışlık sistem göksel bilimlerde, zamanı hesaplamada ve (bir üçgenin açılarının toplamının 180 derece ve bir karenin açılarının toplamının 360 derece olduğu) geometride hala tek mükemmel sistemdir. Hem teorik hem de uygulamalı geometride bu sistem, çeşitli ve karmaşık bölgeleri, her türden fıçının hacmini, kanalların uzunluğunu veya gezegenler arasındaki uzaklığı hesaplamayı mümkün kılmaktadır.


"Altmışlık" adı verilmiş olmasına rağmen Sümerlilerin sayı ve matematik sistemi aslında sadece 60 sayısına değil, 6 ve 10'un bileşimine dayanmaktaydı. Ondalık sistemde her bir üst basamak, bir önceki toplamı 10 ile çarparak elde edilirken , Sümer sisteminde sayılar altmışlık çarpımlarla arttırılıyordu; bir kez 10 ile, bir kez 6 ile , sonra 10 ile, sonra tekrar 6 ile… Bu metot günümüz bilginlerini pek şaşırtmaktadır. Ondalık sistemin insanın el parmaklarının sayısına dayandığı açıktır, Sümer sistemindeki 10 böyle anlaşılabilir ; 6 nereden gelmiştir ve niçin?


Ondalık Altmışlık
I I
10 10
10 x 10 10 x 6
(10 x 10) x 10 (10 x 6) x 10
(10 x 10 x 10 ) x 10 (10 x 6 x 10 ) x 6

Mezopotamya‘da bulunan binlerce matematik tabledi arasında, birçokları hazır hesaplamalar taşımaktadır. Ancak (1,10,60 gibi) küçük sayılardan büyüklere doğru gitmemekte ; ancak astronomik denilebilecek bir rakamdan, 12960000'den başlayarak aşağı doğru azalmaktadırlar. Th. G. Pinches [ Some Mathematical Tablets of the British Museum (British Museum'dan bazı Matematik Tabletleri)] tarafından alıntı yapılan bir örnek en üst satırda şöyle başlar

1. 12960000 bunun üçte ikisi 8640000
2. bunun yarı kısmı 6480000
3. bunun üçüncü kısmı 4320000
4. bunun dördüncü kısmı 3240000
"bunun sekseninci kısmı 180000" deyip, 400'üncü kısmı "32400" a dek devam eder. Başka tabletler bu işlemi 16.000'inci kısma (810'a) eşittir) kadar izler; bu dizinin başlangıç rakamı 12960000'in 216.000'nci kısmı olan 60' a kadar sürdüğüne şüphe yok.


Nippur ve Sippar'daki tapınak kütüphanelerinden ve Asur kralı Asurbanipal'in Ninova'daki kütüphanesinden çıkarılan binlerce matemetik tabletini inceledikten sonra H. V. Hilprecht [ The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania ( Pensilvanya Üniversitesi Babil Keşif Gezisi)] 12960000 sayısının gerçekten de astronomik olduğu sonucuna vardı ; her 2160 yılda bir Güneş'e doğan burç takımyıldızlarını tam bir Ev kaydıran Presesyon(bilmedikleriniz'de) fenomeninden kaynaklanmaktaydı. On iki Evin daireyi tamamlaması, yani Güneş'in başlangıçtaki arka fon konumuna gelmesi 25920 yıl sürmektedir ; 12960000 sayısı tamamlanan beş yüz Presesyon dairesini temsil etmektedir.

Hilprecht ve diğerlerinin düşündüğü gibi, Sümerlilerin sadece presesyon fenomeninin farkında olmakla kalmayıp, zodyakta bir Ev'den diğer Ev'e kayışın 2160 yıl sürdüğünün de farkında olduklarını öğrenmek inanılmaz birşeydi ; matematik sistemleri için her biri (insan ömrü için) fantastik bir rakam olan 25920 yıl gerektiren , beş yüz tamamlanmış on iki Ev döngünüsünü temsil eden bir sayıyı seçmiş olmaları ise iyice anlaşılmaz bir şeydir. Aslında modern gökbilimi, fenomenin varlığını ve Sümer'de hesaplandığı gibi dönemlerini kabul ediyorken, ne şimdi ne de geçmişte, tek bir Ev'in kaymasını bile (artık Kova burcuna kayış beklenmekte) şahsen tecrübe eden bir bilim adamı yoktur ve tüm bilimcileri bir araya getirsek bile tek bir döngünün tamamlanmasına tanık olmamışlardır. Yine de, işte Sümer tabletlerinde mevcut.

Hilprecht'in doğru biçimde önerdiği gibi, 12960000 sayısı gerçekten de gökbilimden kaynaklanmıştı ; tam bir presesyonel döngünün tamamlanması için gereken zaman (25920 yıl). Ama bu döngü daha insani boyutlara indirilebilirdi, yani tek bir zodyak EV'inin presesyonuna. Aslında 2160 yıldaki tek bir kayma bile bir Dünyalının ömrünün çok ötesinde olmasına rağmen, her 72 yılda bir, bir derecelik kayma gözlenebilir bir fenomendi. Formüldeki "dünyasal" unsur buydu.

Sonra, Anunnakilerin 3600 Dünya yılı sürdüğünü bildikleri Niburu'nun yörüngesi vardı. İşte bu noktada iki temel ve değişmez fenomen, yani Niburu ve Dünya'nın hareketlerini birleştiren belirli uzunluktaki döngüler 3600 : 2160 oranındaydı. Bu oran 10 : 6 ‘ya indirgenebilir. Her 21600 yılda bir Niburu, Güneş etrafında altı yörünge tamamlıyor ve Dünya on zodyak evi kayıyordu.

İşte , "altmışlık" denilen 6 x 10 x 6 x 10 almaşık sayma sistemini yaratan bu olabilirmiydi acaba?

Kaynak: Zecharia Sitchin, Kozmik Tohum (Sf:227-231)

Sümerler 60 rakamına dayanan seksajismal sayı sistemini kullanan Sümerler'in "sos" dedikleri bu 60'lık birim bütün zaman ve mekan hesaplarında kullanılmaktaydı ve onları bir uyum içersinde birbirine bağlıyordu. Ayı 30, yılı 360 gün olarak hesapladılar. Gece ve gündüzü 12'şer saate böldüler. Bir yılı 12 ay olarak hesapladılar. Ay ve Güneş tutulmasını hesapladılar. Aritmetik ve geometrinin temellerini attılar. Çarpma ve bölme cetvellerini buldular. Daireyi 360 dereceye böldüler

Maya sayı sistemi maya sayı sistemi 20 lik tabana göredir.