Rutherford atom modeli, Ernest Rutherford tarafından 1911 yılında ortaya konan fiziksel model.

Arkasına film yerleştirilmiş bir altın tabakaya +2 yüklü alfa tanecikleri (He + 2) gönderilerek ışınların levhaya çarptıktan sonra izledikleri yollar çizilmiştir.

Rutherford yapmış olduğu deneyle atomun çapını çok küçük bir sapmayla hesaplamıştır.(20 bin alfa taneciğinden bir tanesi sapmıştır.) Sapmanın nedeni büyük bir olasılıkla o zamanlarda daha hassas bir ölçme yönteminin bulunmamış olmasıdır.

Rutherford atom modeli Güneş Sistemi'ne benzetilmektedir. Güneş, içi proton dolu bir çekirdeğe ve etrafında dönen gezegenler de elektronlara benzetilmiştir.

Deney sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır:

-Gönderilen ışınların büyük bir bölümü levhadan doğrudan geçmiştir. Öyleyse, atomda büyük boşluklar vardır.

-Işınların küçük bir kısmının kırıldığı ve çok küçük bir kismının yansıdığı görülmüştür: Öyleyse, atomda + (pozitif) yükler çekirdek adı verilen küçük bir hacimde toplanmıştır. Bu boşluk o kadar büyüktür ki, bir futbol topu büyüklüğünde atom çekirdeği 44 km yarıçapındadır.)

-Atomda pozitif yük, kütle merkezinde çekirdek diye adlandırılan çok küçük bir hacimde toplanmıştır.

-Atomda pozitif yüklü tanecikler kadar elektron çekirdeğin etrafında bulunur ve atom hacminin büyük bir bölümünü elektronlar kaplar.

Rutherford atom modeli ile Modern Atom Teorisi ve Bohr atom modelinin temelleri atılmıştır.