Yerçekimi, Dünya'nın kütle çekimidir. Dünya yüzeyinde veya yakınındaki nesneleri etkiler ve onlara yerçekimi ivmesini kazandırır.


Yerçekimi ivmesi
, g ile gösterilir. Dünya'nın yüzeyinde, bulunduğumuz konuma bağlı olarak değişir. Standart yerçekimi ivmesi 9.80665 m/s2 (32.1740 ft/s2) olarak bilinir.


SI birim sisteminde Yerçekimi ivmesinin birimleri:


  • m/s2
  • m·s-2
  • N/kg
  • N·kg-1.