Yerli Malı Yurdun Malı Herkes Onu Kullanmalı

Yerli Malı Kullanalım
Çocuklar size çağrım var
Yerli malı kullanalım
Kullanalım, edelim kâr
Yerli malı kullanalım.


Daha güçlü olmak için
Daha özgür kalmak için
Mutluluğu bulmak için
Yerli malı kullanalım.


Her ürün bizim olmalı
Arayıp onu bulmalı
Paramız yurtta kalmalı
Yerli malı kullanalım.


O, okuldur, evimizdir
O, bizim ödevimizdir
Yurttaşlık görevimizdir
Yerli malı kullanalım.


Yerli Malı
Yerli yemiş yiyelim
Yerli kumaş giyelim.
Ülkemizin malları
Sağlam olur bilelim.


Başka ulustan alma
Sakın alıp kullanma.
Dışarıdan gelen mallar
Yararlı olur sanma.


Yabancının malını
Gitsin başkası alsın.
Şaşırma hiç yolunu
Paramız yurtta kalsın.

Yerli Malı ve Tutum
Arpa, buğday isteyen,
Tarlaya tohum eker,
Gelecek kaygısını
Akıllı olan çeker.


Ben ibretle bakarım
Arıya, karıncaya
Paramın bir kısmını
Atarım kumbaraya.


Yurduma hizmet için
Her zaman tutumluyum
Yerli malı giyerim,
Ben bir Türk çocuğuyum.

Yerli Malı
Üstüm, başım, İçim, dışım.
Ayakkabım yerli malı...
Vatanını seven insan,
Yerli malı kullanmalı.


Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur,
Canımızı yakar bir gün.


Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yıkar mıyım?


Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler
Varlığından utanmalı.