Kareköklü İfadeler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Kareköklü İfadeler

 1. KAREKÖKLÜ İFADELER
  n  Z+ olmak üzere xn = a eşitliği sağlayan x değerine a'nın n'inci kuvvetten kökü denir ve x = a şeklinde gösterilir, n'inci kuvvetten kök a diye okunur.

  Örnekler:
  • n = 2 için a : Karekök a,
  • n = 3 için a : Küpkök a,
  • n = 4 için a : Dördüncü kuvvetten kök a diye okunur
  Not: Hiçbir reel sayının çift kuvveti negatif olamayacağından, negatif bir sayının çift kuvvetten kökü reel sayı değildir.
  N  Z+ olmak üzere a için a0 olmalıdır

  (devamı ektedir)  Eklenmiş Dosya
 2. 2008-11-29 #2
  n Î Z+ olmak üzere xn = a eşitliği sağlayan x değerine a'nın n'inci kuvvetten kökü denir ve x = Öa şeklinde gösterilir, n'inci kuvvetten kök a diye okunur.
  Örnekler:
  ·n = 2 için Öa : Karekök a,
  · n = 3 için Öa : Küpkök a,
  · n = 4 için Öa : Dördüncü kuvvetten kök a diye okunur
  Not:Hiçbir reel sayının çift kuvveti negatif olamayacağından, negatif bir sayının çift kuvvetten kökü reel sayı değildir.
  N Î Z+ olmak üzere Öa için a³0 olmalıdır.
  Örnekler
  · x4 = -16 ise x Ï R dir. Çünkü hiçbir x reel sayısının dördüncü kuvvetten kökü -16 olamaz.
  Ö-16 Ï R, Ö-7 Ï R fakat
  x3 = -8 ise x = Ö-8 Î R dir.


  Soru-1

  A = (Öx + Öx-3 )/(1 + Ö5-x ) ise A nın reel sayı olması için x'in alacağı tam sayı değerler kaç tanedir?
  Çözüm

  Öx-3 ve Ö5-x köklerinin kuvvetleri çift sayı olduğundan,
  x-3 ³ 0 ve Ö5-x ³ 0
  Þ x³3 ve 5³x
  Þ 3 £ x £ 5 tir. Buna göre x in alabileceği tamsayı değerleri 3,4 ve 5 olup üç tanedir.


  Köklü İfadenin Üslü Şekilde Yazılması
  Öa = am/n dir.

  Örnek:
  ·Ö8 = Ö23 = 23/4, Ö-2 = (-2)1/3 tür.


  Soru-2

  Ö2x = Ö(0,5)2x-1 ise x kaçtır?
  Çözüm

  Ö2x = Ö(0,5)2x-1 Þ 2x/3 = (1/2)(2x-1)/(2)
  Þ 2x/3 = (2-1)(2x-1)/(2)
  Þ 2x/3 = 2(-2x+1)/(2)
  Þ x/3 = (1 - 2x)/(2)
  Þ x = 8/3 dir.
  Köklü İfadenin Üssünün Alınması

  Tanımlı olduğu durumlarda,  (Öa )m = Öam

  Örnekler:
  · (Ö-2 )4 = Ö(-2)4 = Ö16
  · (Ö2 )3 = Ö23 = Ö8 dir
  Kök İçindeki Bir İfadenin Kök Dışına Çıkarılması

  Kök içerisinde, üssü kökün kuvvetine eşit olan çarpanlar kök dışına çıkarılabilir.
  n Î Z+ olmak üzere,  a , n tek sayı
  Öan =
  ½a½ , n çift sayı


  Örnekler:
  ·Ö125 = Ö53 = 5,
  ·Ö-8 = Ö(-2)3 = -2
  ·Ö1/32 = Ö(1/2)5 = ½
  ·Ö16 = Ö24 = ½2½ = 2
  ·Ö(Ö3 - 2)2 = ½Ö3 - 2½ olur.
  Burada Ö3 - 2 < 0 olduğundan,
  ½Ö3 - 2½ = -(Ö3 - 2) = 2 - Ö3
  ·Ö26 = Ö(22)3 = 4
  ·Ö27/32 = Ö(3.32)/(2.42) = 3/4Ö3/2


  Soru-3

  Ö243 / Ö0,0048 işleminin sonucu kaçtır?
  Çözüm

  Ö243 / Ö0,0048 = Ö3.34 / Ö48.10-4 = 3.<

  Okunma: 2884 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -