Pekiştirmelerin Yazımı: Sıfatların başına gelerek onların anlamlarını pekiştirmeye yarayan ön ekler, daima sıfata bitişik yazılır. Örnek :

Bembeyaz örtü (Doğru)

Yapa yalnız adam (Yanlış)