Sayıların Yazımı İle İlgili Kurallar ve Örnekler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Sayıların Yazımı İle İlgili Kurallar ve Örnekler

 1. Sayılar rakamla yazılabildikleri gibi harfle de yazılabilir.

  Küçük sayılar, yüz ile bin sayıları ve daha çok edebî karakter taşıyan metinlerde geçen sayılar harfle gösterilir.

  İki hafta sonra, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, dört kardeş, üçüncü sınıf, yüz yıllık tarih, bin yıldan beri...
  Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.


  Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar ile büyük sayılarda rakam kullanılır.


  Öğleden sonra saat 17.30'da, 1.500.000 lira, 25 kilometre, 150 kg, 15 metre kumaş, 60.000.000.000 insan...

  Saat ve dakikaların metin içinde harfle yazılması da mümkündür.


  Saat dokuzda, dokuzu beş geçe, yediye çeyrek kala, sekizi on dakika üç saniye geçe, meselâ saat onda...

  Sayıların Yazımı İle İlgili Kurallar ve Örnekler


  Sayılar daha çok Arap rakamlarıyla gösterilir:


  25, 150, 15.000...

  Romen rakamları, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, kitap ve dergi ciltlerinde ve kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında kullanılır. Bu tür örneklerde Arap rakamlarının (harflerinin değil) kullanılması da mümkündür. Hükümdar adlarında kullanılan rakamlar hükümdarın adından önce gelir.


  XX. yüzyıl, III. Selim, XIV. Louis, V. Karl, I. Cilt...

  Rakamlardan sonra getirilen ekler kesme işareti (') ile ayrılır:


  Saat 10.30'da, 1972'de, 2000'den, 12'nci...

  Sıra sayıları harfle de gösterilebilir, rakamla da:


  beşinci, yirmi ikinci...

  Rakamlardan sonra, sıra belirtmek üzere nokta da kullanılabilir, "-ncİ" eki de:


  16., 20., XXI., 16'ncı, 121'inci, 110'uncu...

  Üleştirme sayıları harfle gösterilir:


  ikişer, yedişer, dokuzar, üçer üçer, onar onar, ellişer bin lira, yüz yirmi yedişer milyon...

  Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır. Gruplar arasına nokta da konabilir:


  22 605, 111 548 600,
  22.605, 111.548.600


  Sayılarda kesirler virgülle ayrılır:


  15,2 5,26

  Harflerle yazılan birden fazla sayının her biri ayrı yazılır.


  Yüz yirmi beş milyon, on altı, yedi yüz iki,

  Ancak para ile ilgili işlem ve belgelerde (senet, çek vb.) harflerle yazılan sayıların tamamı, aralarına sonradan başka harfler konmasın diye birbirine bitişik yazılır:


  onbirmilyonyediyüzaltmışikibindokuzyüzkırkaltı


  Güncelleme : 2018-03-14
 2. 2012-12-20 #2
  hepsi dogrumu bunların

 3. 2015-11-03 #3
  bence doğru ama güzel olmuş çok işime yaradı

  Okunma: 13604 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -