Bu bağlacın kullanıldığı cümlelerde fiil olumlu olmalıdır: Ne Fransa'da ne de Almanya'da aradığını bulabilmişti.

Onlar ne arsız ne yılışkan ve yırtık gülmelidirler; ne de somurtmalıdırlar.
(Refik Halit Karay)

Ne ziraat ne ticaret için kâfi nüfus kaldı.
(Falih Rıfkı Atay)