Cümlede Nesne Nasıl Bulunur?

Türkçe nesne, İngilizce object, Arapça المفعول به

Nesne, öznenin yaptığı iş ve eylemden doğrudan etkilenen öğedir. İki çeşittir:

1. Belirtili nesne (-i eki alır)

2. Belirtisiz nesne (ek almaz)

Yükleme "neyi?", "kimi?" soruları sorularak bulunur. Örnek; Psikopat doktor hastayı neşterle doğramış.

Yukarıdaki cümlede yüklem=doğramış,sorarız,kimi doğramış?=hastayı doğramış,öyleyse hastayı=belirtili nesne.