Türk Bilim Adamlarının İsimleri
Ahmed Bin Musa
Akşemseddin
Ali Bin Abbas
Ali Bin İsa
Ali Bin Rıdvan
Ali Kuşçu
Ammar
Battani
Beyruni
Bitruci
Cabir Bin Hayyan
Cahiz
Cezeri
Demiri
Dinaveri
Ebu Kamil Şuca
Ebu'l Fida
Ebu'l Vefa
Ebu Maşer
Evliya Çelebi
Fatih Sultan Mehmet
Fergani
Gıyasüddin Cemşid
Harizmi
Hasan Bin Musa
Hazini
Huneyn Bin İshak
İbni Avvam
İbni Battuta
İbni Baytar
İbni Cessar
İbni Ebi Useybia
İbni Fazıl
İbni Firnas
İbni Haldun
İbni Hatip
İbni Havkal
İbni Heysem
İbni Karaka
İbni Macit
İbni Rüşd
İbni Sina
İbni Türk
İbni Yunus
İbni Zuhr
İbnünnefis
İbrahim Efendi
İbrahim Hakkı
İdrisi
İhvanü-s Safa
İsmail Gelenbevi
İstahri
Kadızade Rumi
Kambur Vesim
Katip Çelebi
Kazvini
Kemaleddin Farisi
Kerhi
Kindi
Kurşunoğlu Behram
Lagarî Hasan Çelebi
Macriti
Mağribi
Maaşallah
Mes'ûdi
Muhammed Bin Musa
Mürsiyeli İbrahim :
Nasirüddin Tusi
Ömer Hayyam
Piri Reis
Sabuncu Oğlu Şerefeddin
Seydi Ali Reis
Şihabettin Karafi
Takiyyüddin Er Rasit
Uluğ Bey
Zehravi