• İleri yaş
 • Erkek cinsiyet
 • diyabet veya bozulmuş oral glikoz toleransı (IGT) +
 • Dislipidemi (yüksek serum kolesterol veya trigliserit düzeyleri)

  • Serumda yüksek LDL ("kötü kolesterol"), "lipoprotein küçük a" (bir LDL çesiti) veya VLDL konsantrasyonu
  • Serumda düşük HDL ("iyi kolesterol") konsantrasyonu.


 • Sigara kullanımı
 • Yüksek kan basıncı +
 • Şişman olmak (Özellikle sentral, abdominal veya erkek-tipi tabir edilen obezite) +
 • Hareketsizlik
 • Yakın akrabalarda ateroskleroz komplikasyonu (kalp krizi veya akut inme) olması
 • Serumda yüksek homosistein seviyesi
 • Serumda yüksek ürik asit seviyesi
 • Serumda yüksek fibrinojen konsantrasyonu +
 • Kronik, sistemik yangı (enflamasyon) belirtileri (yüksek akyuvar, hs-CRP ve başka işaretler sayılabilir, bunlar rutin klinik testlerde henüz bakılmamaktadır).[2].
 • Stres veya klinik depresyon
 • Hipotiroidizm (yavaş çalışan tiroid bezi)