Genetik Terimleri İçeren Bulmaca - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Genetik Terimleri İçeren Bulmaca

 1. Genetik Terimleri İçeren Bulmaca

  SORULAR

  1.Hücre çekirdeğinde bulunan kalıtım materyallerinin kromatin ipliklerin hücre bölünmesinden önce dönüştüğü yapı.

  2.Sperm ve yumurtanın bir araya gelmesiyle oluşan 2n kromozoma sahip hücre.

  3.
  Bir canlının kopan her bir parçasının kendisini tamamlayarak ana canlıyla aynı kalıtsal özelliklere sahip yeni canlılar oluşması.

  4. Eşey yani üreme hücreleri ile gerçekleşen üremedir

  5.X kromozomu üzerinde taşınan kanın pıhtılaşmaması hastalığı.


  6. Bir karakteri kontrol eden gen çiftinin birbirinden farklı olması,melez döl.

  7.Nükleotitlerin yapısında bulunan guanin karşısına gelen organik baz.


  8.Deride renk pigmenti üretilmemesi ya da az üretilmesi.

  9. Vücut hücrelerinde 47 kromozom bulunan bireylerde görülür.


  10. Çevre şartlarının etkisiyle canlının sadece dış görünüşünde meydana gelen kalıtsal olmayan değişiklikler.

  11.
  Bitkilerin dal yaprak veya gövde gibi kısımlarından yeni bir bitki meydana gelmesi.Çilek söğüt gibi bitkilerde görülen eşeysiz üreme şekli.

  12. Tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda büyümeyi, gelişmeyi ve yaraların iyileşmesini sağlayan bölünme şekli.

  13.
  Canlı türlerinde görülen ve uzun sürede meydana gelen değişmeler.

  14.Mutasyona neden olan yüksek enerjili ışınımlar.

  15.
  Bir karakteri kontrol eden gen çiftinin birbirinin aynısı olması,saf döl.

  16.Nükleotitlerin yapısında bulunan 5 karbonlu deoksiriboz isimli yapı.

  17.DNA'nın temel yapı birimleri.


  18. DNA'nın kalıtsal bilgi taşıyan bir bölümüdür.

  19.
  Baskın gen bulunmadığı zaman etkisini gösteren küçük harflerle gösterilen çekinik gen.

  20. Canlıların bulundukları ortama uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli özellikler kazanmaları.

  21.Canlılarda kalıtsal bilgi taşıyarak nesilden nesile aktarılmasını sağlayan hücrelerimizin yönetici molekülü.


  22. Biyolojinin teknolojiye uygulanması.

  23.
  Çevre şartlarının etkisiyle canlının kromozomlarının ve genlerinin yapısında, sayısında ve çalışmasında meydana gelen ani değişmeler.

  24. Bir bireyin sahip olduğu genlerin tamamı.

  25. Nükleotitlerin yapısında bulunan yapılardan biri.


  26. Nükleotitlerin yapısında bulunan adenin,guanin,sitozin ve timin gibi çeşitleri olan yapı.

  27. Bir canlının dış görünüşü.


  28. Tek bir canlının döllenme olmadan kendine benzer yeni canlılar oluşturması,cinsiyet olmadan üreme.

  29."n" kromozoma sahip erkek üreme hücresi.


  30. Nükleotitlerin yapısında bulunan adenin karşısına gelen organik baz.

  31.
  DNA'nın belirli bir bölümünün, genellikle bir genin kopyasını oluşturmak için kullanılan yöntem.

  32. Bütün canlıların uzun zaman sürecinde ortak bir kökenden evrim yoluyla ortaya çıktığını savunan ve görüşünü adaptasyon ve doğal seleksiyonla açıklayan bilim adamı.

  33.
  X kromozomu üzerinde taşınan kırmızı ve yeşili ayırt edememe hastalığı.

  34.DNA'nın yapısında bulunan şekerin adı.

  35.Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliğe neden olan krosing-over olayı.


  36. Spermle ve yumurtanın bir araya gelmesi olayı.

  37.
  Nükleotitlerin yapısında bulunan sitozin karşısına gelen organik baz.

  38. "n" kromozoma sahip dişi üreme hücresi.

  39.
  Canlıların, doğadaki yaşama şartlarına uyum gösterenlerinin yaşaması, gösteremeyenlerinin ise yok olması.

  40. Evrim teorisi ile ilgili araştırmalar yapan, canlılar tarafından kullanılan organlar gelişir, kullanılmayanlar ise yok olur ve kaybolur teorisini ortaya atan bilim adamı.

  41.
  Nükleotitlerin yapısında bulunan timin karşısına gelen organik baz.

  42.Eşey hücrelerinin oluşumunu sağlayan hücre bölünmesi.

  43.Tür içindeki çeşitlilikler.


  44.Canlı vücudunda oluşan karakterleri ve üremeyle nesilden nesile aktarılmasını inceleyen bilime denir.

  45.Baskın gen.


  46. Aynı canlının vücudundan oluşan çıkıntıların büyüyüp, gelişerek yeni canlıları oluşturmasıdır. Maya hücrelerinde, hidrada, deniz anasında, süngerde görülür.


  Genetik Terimleri İçeren Bulmaca


  Resim Galerisi Resim Galerisi Name:	bulmaca-cozumu.png 
Views:	22456 
Size:	110,6 KB (Kilobyte) 
ID:	39312  
 2. 2015-03-28 #2
  çok teşekkürler çok güzel bir çalışma olmuş

  Okunma: 20514 - Yorum: 1 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -