İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. Organizmaların çeşitli yöntemlerle bilgi alışverişi yapmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. İletişim tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar.* Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için iletişim kurmak zorundadır.

* İletişim hayatın vazgeçilmez bir gereğidir.

* Ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarımızı gidermek için iletişim gereklidir.

* Toplumsal yasa ve kuralları sağlıklı bir şekilde işletebilmek için gereklidir.