1. Cerrahi rezeksiyon (lobektomi, sağ veya sol hepatektomi. vb.)

2. Karaciğer nakli (kadavradan veya canlı vericiden )

3. Alkol enjeksiyonu (%95 etanol)

4. Cryotherapi (dondurma),

5. Devaskülarizasyon (Tümörün kanlanmasını ortadan kaldırmak),

6. Kemo-embolizasyon (Onkolojik ilaçlar, tümörü besleyen damarın tıkanması)

7. Kemoterapi (onkolojik ilaçlar) 8. Termoterapi (Radiofrequency ablation-RFA)