Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Anadolu'nun Türkleşmesine Katkıları


1.Türklerin Anadolu'daki fetihleri hızlandırıldı.

2.Bizans, Gürcü ve Ermenilerin gücü kırıldı.

3.Haçlılara karşı mücadele edildi.

4.Ele geçirilen toprakların isimleri Türkçeleştirildi.

5.Küçük yerleşim yerleri büyük Türk şehirleri haline getirildi.

6.Anadolu'nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sağlandı.

7.Türkmen göçü ile Anadolu'daki Türk nüfusu arttı.

8.Anadolu'da kalıcı kültür ve sanat eserleri bırakıldı.

Bütün bu gelişmelerden sonra 12.yüzyıldan itibaren artık Avrupalılar da Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu kabul etmiş ve Anadolu'yu "Türkiye" adı ile anmaya başlamışlardır.