Yeni Türk Alfabesi Ne Zaman Kabul Edildi? - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Yeni Türk Alfabesi Ne Zaman Kabul Edildi?

 1. Türk halkı uzun yıllardır öğrenilmesi ve kullanılması zor olan Arap alfabesini kullanmaktaydı. Bunun için okur yazar oranı düşük durumdaydı. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar ile Türkçe ön plana çıkmış ve harf değişikliğine zemin hazırlamıştır.


  Latin harflerinin kabulü için bir komisyon kuruldu ve çalışmalar sonrasında Latin harflerinin Türkçeye uyarlandığı Türk alfabe sistemi geliştirildi. 9 Ağustos 1928'de İstanbul'da Sarayburnu Parkında yeni Türk harflerinin tanıtımı yapılarak halka yeni alfabeler dağıtıldı.

  Bu çalışmalar sonunda 1 Kasım 1928 tarihinde TBMM'de Yeni Türk Harflerinin kabul edildiği kanun onaylandı.

  Yeni Türk Harflerinin Kabulü İle

  - Okuma-yazma kolaylaştığı için zamanla okur yazar oranı artmıştır.

  - Çağdaşlaşma yolunda önemli bir adım atılmıştır.

  - Latin harflerini kullanan Avrupa ile yakınlaşma sağlanmıştır.

  - Millet Mektepleri açılmıştır.

  Güncelleme : 2017-08-18

Konu Etiketleri

latin alfabesi ne zaman bulundu, latin alfabesi ne zaman kullanılmaya başlandı, türkçe sözcüklerin her hecesinde en az kaç ünlü bulunur, yeni türk harflerinin kabulü tarihi, yeni türk harflerinin kabulünün milletimiz için önemi nedir

  Okunma: 1107 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -