Fiziksel bilimlerin en temeli olan Fizik, genel ya da geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğrasan bir bilim dalıdır. Kimya, astronomi, biyoloji gibi fizik de duyu organları ya da olcu araçlarıyla algılanan doğa olaylarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Doğa bilimleri,bir cismin uzunluğu,kütlesi,sıcaklığı,bir olayın suresi gibi gerçeğin sadece ölçülebilen özelliklerini ele alırlar. Duyulan ve algılanan her şey ölçülemez. Bu yüzden doğa bilimleri gerçek hakkında kaçınılmaz olarak kısıtlı bir fikir verirler.Doğal olaylar dünyası temel taneciklerin sonsuz küçük dünyasıyla galaksilerin sonsuz büyük dünyası arasında uzandığından olağanüstü bir çeşitlilik gösterir.


Fizik obur doğa bilimlerinin ilgilendikleri olaylarla uğraşır. Fakat bunu farklı bir acıdan ve özellikle değişik bir amaçla yapar. Fizikle obur bilimler arasındaki fark, fiziğin mümkün olduğu kadar genel yasalar koymak istemesidir. Fizikçiler bütün doğa olaylarının yorum ve açıklamasını tek bir formül altında toplamak ister. Fizik diğer fiziksel bilimlerin (astronomi,kimya ve jeoloji) temelidir. Fizik ile kimya yakın bilimler olmasına rağmen inceledikleri olaylar bakımından birbirinden ayrılırlar.Fizik,maddenin yapısında değişiklik meydana getirmeyen geçici olayları inceler,kimya ise;maddenin yapısında değişiklik meydana getiren devamlı olayları inceler.

Fizik Nedir?


Fizik kendisini ilgilendiren olayları altı temel ünite altında inceler:

1)Cisimlerin hareket ve denge şartlarını inceleyen,kuvvet ve enerji üzerine ölçmeler yapan,MEKANİK

2)Cisimlerin sıcaklıkla değişen özelliklerini isi ve sıcaklık arasındaki bağlantıları,isi enerjisini inceleyen,TERMODİNAMİK

3)Elektrik,manyetizma ve elektromanyetik alanların teorilerini içeren ELEKTROMANYETİZMA

4)Işık hızından küçük hızlarda hareket eden parçacıkları tanımlayan RELATİVİTE

5)Mikroskobik ve mikroskobik parçacıkların davranışı ile ilgilenen KUANTUM FİZİĞİ

6)Atomun bünyesi,ışık ile elektrik,isi ile elektrik arasındaki bağıntıları, radyoaktif olayları,madde ve ısınlar arasındaki
bağıntıları inceleyen, ATOM FİZİĞİ