Hücre ya da göze, bir canlının yapısal ve işlevsel özellikleri gösterebilen en küçük birimidir.

Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından
en küçük parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir.

Atomların molekülleri, moleküllerin makromolekülleri, makromoleküllerin makromoleküler yapıları oluşturmasıyla, dokuların en küçük yapı taşları olan ve yaşamın tüm özelliklerini sergileyen hücreler oluşmaktadır.Hücre Nedir?