Akciğer ve böbrek kanserlerinden ölümler ise arttı.