Akciğer, prostat, kolorektal, pankreas, mesane, böbrek, mide, beyin, lösemi, ağız boşluğu, lenf ve miyelom kanserlerinde azalma görülmüştür