Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

 1. Tarihin her devrinde ve bütün toplumlarda görülen din, insanı hem içten hem dıştan kuşatan,onun düşünce ve davranışlarında kendini gösteren bir disiplindir. İnsan, her zaman kendisini aşan bir kudrete yönelmesi gerektiğini düşünmüştür.


  Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

  Güçlü bir elin, içine düştüğü çaresizlik ortamından kendisini çekip çıkarmasını, himayesine almasını ister. Diğer taraftan yaptığı yanlışlıklar nedeniyle içine düştüğü vicdan azabını hafifletecek, kendisini affedecek bir gücü arzular.


  Din; fertleri mukaddes duygu, ortak şuur ve vicdan etrafında birleştiren bir faktör olduğu gibi aynı zamanda toplumları yükselten, onların gelişmesini sağlayan bir kurumdur.


  İnsanın toplumsal bir varlık olmasının yanında onun bir de iç dünyası vardır. Yalnızlık, çaresizlik, korku, keder, hastalık, musibet ve felaketler karşısında insanın yegane teselli kaynağı dindir.


  Dindeki ahiret inancı, insana dünyevi ve uhrevi sorumluluk kazandırır. İnsanın ahlaki gelişmesine katkıda bulunur ve ölüm korkusunun insan psikolojisi üzerindeki olumsuz etkisini azaltır.


  Dinin insanoğlunun manevi ve ahlaki yönden gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Din; insanı kuralsızlıktan, ilkesizlikten ve başıboşluktan kurtarır.


  Toplum hayatının her alanında din kendini gösterir. Mimari, estetik, sanat, edebiyat, kişi ve yer isimlerinde, örf, âdet ve geleneklerde, hukuki, siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi ve turistik alanlarda hep dinî motifler, deyim ve anlayışlar göze çarpar. Bu da dinin hayatımızın her alanında yer aldığını gösterir.


  Güncelleme : 2017-09-29

Konu Etiketleri

dinin günlük hayattaki etkileri nelerdir, dinin insan hayatındaki yeri ve önemi kompozisyon, dinin toplumsal açıdan önemi, dinin toplumsal açıdan önemi nedir

  Okunma: 3489 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -