Aspde Temel Güvenlik
ASP'DE TEMEL GÜVENLİK
Bize gönderilen bir çok uygulamada farkettiğimiz bir takım önemli güvenlik eksiklikleri nedeniyle, yapılan bir çok uygulama kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilebilmektedir.Bunun önüne geçebilmek için hazırladığımız bu rehberin sizlere kodlamalarınızda temel olarak almanız gereken güvenlik önlemlerini öğretebileceğini düşünüyoruz.


1. ADIM:

ASP kodlarında en çok tehlikeye neden olan ve SQL INJECTION olarak tabir edilen güvenlik sorununu aşağıda vermiş olduğumuz örnek kod yardımıyla çok basit bir şekilde çözebilirsiniz.

Örnek olarak link.asp adlı bir sayfanızın olduğunu düşünelim. Link.asp sayfasının içinden Link_Guncelle.asp?ID=1 şeklinde bir gidiş olsun.Eğer siz aşağıdaki kodu link_guncelle.asp'deki request.querystring kısmınıza koymazsanız. Kötü niyetli kişiler ' karakteri ile SQL cümlenizi istedikleri yönde kullanabilirler.

Sizin koymuş olduğunuz kod şu şekilde ise; ID = REQUEST.QUERYSTRING("ID") bu kodu aşağıda verdiğimiz şekilde değiştirin:


ID = REQUEST.QUERYSTRING("ID")
IF Not IsNumeric(REQUEST.QUERYSTRING("ID")) THEN
response.write "Lütfen Geçerli bir ID numarası girin."
response.end
END IF

2. ADIM:

Bu adımda da sayfalarımızda kullanmış olduğumuz formlardan gelen verilerde bulunan ' karakterini nasıl etkisiz hale getirebileceğimizi göreceğiz.

Sayfalarınızda kullandığınız formların işlendiği yani örnek olarak form.asp'nin bilgileri kaydetmek için yönlenmiş olduğu form_kaydet.asp dosyasındaki REQUEST.FORM kısımlarını koruma altına almanız gerekmektedir.Bunu aşağıda yazmış olduğumuz fonksiyon kodu ile çok basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

Bu fonksiyon kodunu sayfanızın en tepesine koymanız yeterli olacaktır:

Function KarakterTemizle(Veri)
KarakterTemizle = Replace(Veri, "'", "''")
End Function
Fonksiyon kodunu sayfanıza yerleştirdikten sonra aşağıda yanlış olan yolu ve doğru olan yolu görebilirsiniz:
Yanlış olan Hali: GelenVeri = REQUEST.FORM("GelenVeri")
Doğru hali: GelenVeri = KarakterTemizle(Request.Form("GelenVeri"))

3. ADIM:

Son olarak bu adımda yine form kutucukları yoluyla kodlarımıza kötü amaçlı saldırılar yapılmasını engelleyeceğiz.

Yine 2.adımda belirttiğimiz gibi form.asp'den form_kaydet.asp'ye veri yolladığımız için form_kaydet.asp içerisinde bulunan REQUEST.FORM'ları aşağıda vermiş olduğumuz fonksiyon ile koruma altına almanız gerekmektedir;


Kod:
Function KarakterTemizle(Veri)
KarakterTemizle = Replace(Veri, "<", "&lt;")
KarakterTemizle = Replace(Veri, ">", "&gt;")
End Function
Bu fonksiyonu sayfanızın en tepesine koymanız yeterli olacaktır.Bundan sonra yapmanız gereken ise REQUEST.FORM kodlarınızı şu şekilde düzenlemenizdir;

Yanlış olan hali: GelenVeri = REQUEST.FORM("GelenVeri")

Doğru hali: GelenVeri = KarakterTemizle(Request.Form("GelenVeri"))

En son olarak ekleyebileceğimiz şey ise gördüğünüz gibi 2. adım ve 3. adımda kullanmış olduğumuz fonksiyonlar birbirine çok benziyor.Biz her ikisini ayrı ayrı incelemeniz için bir birlerinden ayrı olarak yazdık.Aşağıda ikisinin birleştirilmiş halini bulabilirsiniz.Birleştirilmiş halde olan fonksiyonu da yine aynı şekilde "Doğru hali" olarak belirttiğimiz şekilde kullanabilirsiniz.


Kod:
Function KarakterTemizle(Veri)
KarakterTemizle = Replace(Veri, "'", "''")
KarakterTemizle = Replace(Veri, "<", "&lt;")
KarakterTemizle = Replace(Veri, ">", "&gt;")
End Function
GelenVeri = KarakterTemizle(Request.Form("GelenVeri")) veya GelenVeri = KarakterTemizle(Request.Querystring("GelenVeri"))