Statik IP adresleri'ne devamlı sabit kalan ip denmektedir. Bu durum kısaca IP atanabilen herhangi bir cihazın hep aynı IP adresini kullanması anlamına gelmektedir. Bu durum ne yazık ki IP adresinin kısıtlı olduğu ortamlarda sorun yaratmaktadır. IP havuzundaki IP sayısı kullanıcı sayısından az ise bu durumda IP'lerin işi biten cihazlardan alınıp diğerlerine verilmesi durumunu doğurmaktadır. Bunun için DHCP protokolü geliştirilmiştir. İşletim sisteminin kurulumunda, ağ ayarlama kısmında kullanıcıya IP konfigürasyonu için 2 seçenek sunulmaktadır. Bunlarda birincisi statik olarak IP adresinin girilmesi ya da DHCP'den alınması seçenekleridir. DHCP'den elde edilen IP dinamik IP'dir. DHCP sunucusunu sizden gelen isteğe hep aynı IP adresi verilecek şekilde konfigüre edilebilmektedir (MAC adresini IP adresi ile eşleştirerek). Bu durumda DHCP'den dinamik bir IP elde edilmesine rağmen statik bir IP'ye sahip olunmaktadır.


Internet Servise Sağlayıcılarına ( İsp ) her bağlantı kuruluşunda farklı bir IP numarası elde edilmektedir. Statik IP için ekstra para verilmesi gerekmektedir.

IP2location sisteminde statik bir IP girilmesi durumunda IP'nin lokasyon bilgisine çok daha kesin şekilde ulaşılabilinmektedir. Dinamik IP'lerin kesin yerleri belli değildir ve sadece olası olarak belli bir alan içerisi bulunabileceği yer bilinebilir. Bu bilgi sadece o dinamik IP'yi sağlan servis sağlayıcısında mevcuttur.