Vektör hesaplamada, divergence (ıraksama, uzaksama, uzaklaşma) bir vektör alanının kaynak ya da batma noktasından uzaktaki bir noktada genliğini ölçen işleçtir; yani bir vektör alanının uzaksaması işaretli (artı ya da eksi) bir sayıdır. Örneğin ısındıkça genişleyen havanın hızını gösteren bir vektör alanının uzkasaması pozitif olacakdır, çünkü hava genişlemektedir. Eğer hava soğuyup daralıyorsa uzaksama negatif olacaktır. Bu özel örnekte uzaksama yoğunluğun değişiminin ölçüsü olarak düşünülebilir.Uzaksaması heryerde 0 olan vektör alanına selenoidal denir.

8 - Diverjans Teoremi ile gösterilen bir vektör alanın diverjansı fiziksel anlamda en basit olarak alanın akısıyla betimlenebilir. Diverjans, hacim sıfıra giderken, 8 - Diverjans Teoremi'in birim hacime düşen akısı olarak tanımlanabilir. Sembolik olarak


9 - Diverjans Teoremi

burada 10 - Diverjans Teoremi hacmi saran kapalı yüzeyi belirtmektedir. Diverjans teoremi yardımıyla, diverjansın nabla operatörü (11 - Diverjans Teoremi) ile 12 - Diverjans Teoremi'nin skaler çarpımına eşit olduğu belirlenebilir. Kartezyen koordinatlarda13 - Diverjans Teoremi

Genel olarak 14 - Diverjans Teoremi gibi genel dik koordinatlarda 15 - Diverjans Teoremi için diverjansın tanımı şöyledir,


16 - Diverjans Teoremi


burada 17 - Diverjans Teoremi ilgili koordinatların metrik katsayılarının karekökünü belirtmektedir.
Diverjansın tensör notasyonunda yazılımı,


18 - Diverjans Teoremi veya 19 - Diverjans Teoremi olur.

20 - Diverjans Teoremi skaler bir alan, 12 - Diverjans Teoremi ve 21 - Diverjans Teoremi de vektörel bir alan olmak üzere, diverjans alma işleminin özellikleri şöyle sıralanabilir:


22 - Diverjans Teoremi
23 - Diverjans Teoremi
24 - Diverjans Teoremi
25 - Diverjans Teoremi