Güncel bir kod örnegi olan sms gönderme betiği;

Asp ile ilgilenen arkadaşlar bilirler asp, componetlerden oluşmaktadır.

Yani her uygulama için genellikle özel componentler çağrılır.

Örnegin basit bir email gönderiminde bile componet cağırımı yapılır.(CDONTS.NewMail , Persits.MailSender,ASPEMAIL,JMAIL vb...)

Sms göndermekte aynı şekilde yani iki tür componentle gerçekleşmektedir.

Asp bilenler zaten bunların hangi component olduğunu bilirler.

Bunlar genellikle windows sunucularında yüklüdür.
Kod:
(
SOFTWING.AspTear
MSXML2.ServerXMLHTTP
MSXML2.ServerXMLHTTP.3.0
MSXML2.ServerXMLHTTP
AspNNTP.Conn
AspHTTP.Conn
xmlHTTP.Conn
)

Bu componetlerden hepsi olmasa bile bir çogu her sunucuda yüklüdür.

Birde özel componentler vardır.
Bunlar
Kod:
(
ASPSMS.Booster
Xmlsms.Foolt
Aspsms
)

gibi maliyetli özel componentler vardır.

Bunları satın aldıgınızda kodları ile beraber verildiği için değinmeme gerek yok

Gelelim bizim componentlere, componetler arasında işlemi hızlı yapan ve sunucuda işlemciyi az kullananlar genellikle sunuculara yüklenir.

* component = com. 'kısaltalım degilmi

Sms göndermenin mantığı genelde elimizdeki dataları hedef servera göndererek serverdan cevap almaktır genel olarak.

Pratikte ise örnek kod ===>

- Sms göndermek için öncelike gerekli com.'te baglantı yapılır.
- Daha sonra hedef url yazılır.
- bilgiler url ile birleştirilir.
- bir kaç tanımlama yapılır.
- Referer sayfası belirlenir.
- ve karşı sayfadan cevap alınırak yönlendirme yapılır.
Kod:
<%
no=request.querystring(no)
Set ekren_baglan = Server.CreateObject(AspNNTP.Conn)
ekren_baglan.Url =CODEhttps://localhost/gonder.asp] 'hedef url
ekren_baglan.PostData =cepno=&no 'datalar
ekren_baglan.RequestMethod = POST 'Get olabilir.
ekren_baglan.AddExtraHeader CODEhttps://localhost/sms.html
ekren_baglan.UserAgent = Mozilla Compatible (MS IE 6.01 WinXP)
strResult = ekren_baglan.getsurl
if instr(strResult,okey_gitti)>0 then
Response.write(sms gitmiştir.)
else
Response.write(Sms gitmemiştir.)
end if
set ekren_baglan=Nothing
%>