ASP'de class kullanımı bize oldukça kolaylıklar ve düzen sağlayacaktır.
ASP'de class tanımlarken

Class ClassAdi

şeklinde tanımlarız.Class'lar içinde fonksiyonlar ve subroutine'ler bulunmaktadır.Class kullanımını anlamak için bir örnek ile açıklayalım.

<%
Class islem

Public sub yazdir(gelen)
Response.Write gelen
End sub
End Class
%>Class'ı hazırladık.Bu Classda bir adet subroutine var ve bu sub'da göndereceğimiz veriyi ekrana yazdıracaktır.Kullanmak için ise şöyle bir kod kullanacağız.

<%
Set cIslem = New islem
cIslem.yazdir("ASPRehberi")
%>

İlk önce class'ımızı açtık ve "cIslem" adlı değişkene bağladık.Hemen altında cIslem'in içindeki yazdir'ı kullandık ve "ASPRehberi" verisini gönderdik
yazdir sub'ında ise gelen veri ekrana yazdırılıyordu.Bu durumda gelen "ASPRehberi" yazısı ekrana yazdırılacaktır.
Bu basit bir örnek idi.

Şimdi ise biraz daha geliştirerek bütün veritabanı kayıt,silme işlemlerimizi yaptığımız bir class oluşturalım.

<%
Class Veritabani
Public sub Ekle(tablo)
strSQL = "Insert Into " & tablo & " (alan1,alan2) values ('deger1','deger2')"
ObjConn.Execute(strSQL)
End Sub

Public Sub Sil(id)
strSQL = "Delete * from tablo Where ID = " & id & "")
ObjConn.Execute(strSQL)
End Sub
End Class
%>

Evet bir class yazdık ve bu class 2 adet subroutine'e sahip.İlk olarak tanımlanmış olan "Ekle" sub'ımızda dışarıdan girilen tabloya kayıt yapıyor.Burada alan isimlerini ve değerlerini elle yazmalısınız.
İkinci class'ımızda dışarıdan gönderilen id numarasına göre tablodan o id'ye denk gelen kayıt siliniyor.Şimdi ise bu iki sub'ıda kullanalım


<%

Set Vt_Islem = New veritabani

Vt_Islem.Ekle("tabloismi")Vt_Islem.Sil(11)Burada kodu uzatmamak için örnek değerler verdim.Gördüğünüz gibi çok kısa işlemlerle veritabanı işlemleri yapıyoruz.Classımızı tanılmadıktan sonra "tabloismi" adlı tablomuza veri ekledik(örneğimize göre eklenen değerleri class içinden ayarlamalısınız), ikinci işlemde ise veribanından 11 nolu kayıdı sildik.

Class kullanımları bu kadardır.Favori işlemlerinizi class haline getirebilir ve tekrar tekrar yazmaktansa yazdığınız tek class'ı kullanarak hem kod karışıklığını önler hemde zaman kazanabilirsiniz.