Kimyanın Ana Bilim Dallları

 • Kuantum mekaniği
 • İstatistiksel mekanik
 • İnorganik kimya
 • Fiziksel kimya: Kimyasal kinetik, Termodinamik, Akışkanlar mekaniği, Yüzey kimyası, Fotokimya, Polimer kimyası, Makromolekül kimyası, Elektrokimya, Magnetizma
 • Biyokimya
 • Analitik kimya: Spektrokimya, Asit-baz-tuz kimyası, Kromatografi, Gravimetri, Voltametri, Potansiyometri
 • Organik kimya: Stereokimya'yı içerir.
 • Çekirdek kimyası (nükleer kimya): Çekirdeğin Kuantum mekaniğidir. Radyokimya da bu dalın bir parçasıdır
 • Katı hal kimyası
 • Sıvı hal kimyası

 • Plazma kimyası
 • Parçacık kimyası: Atomaltı parçacıkların Kuantum mekaniği (Kuantum kimyası'nın babası Linus Pauling de bu ismi kullanmıştır)
 • Kuantum kimyası: Atom ve moleküllerin Kuantum mekaniği


Bu listeye ek olarak Kimya dallarını "saf (temel)" ve bunlardan türeyen "uygulamalı" Kimya dalları olarak da sınıflandırabiliriz:

 • Saf kimya: Kuantum mekaniği, Termodinamik, İstatistiksel mekanik, Akışkanlar mekaniği, Kimyasal kinetik
 • Uygulamalı kimya: Kuantum kimyası, Nükleer kimya, Parçacık kimyası, Katı-Sıvı-Plazma Kimya'ları


Not: Anorganik kimya, Organik kimya ve Biyokimya da bir uygulamalı Kimya dalı olan Kuantum kimyası'nın sırasıyla anorganik, organik ve biyomoleküllere olan uygulamalarıdır; bunlar da uygulamalı kimya dallarıdır.