Veritabanımızdan yapmamız geren görevleri belirlediğimiz SQL komutumuzun kaçtane olabileceğinden bahsetmek istiyorum.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Artan ID numarasına göre :

<% SQL = "Select * from tablo" %>

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Belirli bir kritere göre seçtirme :

<% SQL = "Select * from tablo WHERE Alan1 = " & değişken & " " %>

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alan adını seçerek belirli kritere göre sondan başa doğru sıralatma :

<% SQL = "Select * from tablo ORDER by alan1 desc" %>

Not : Burada "alan1 desc" diyerek alan1 i en sondan başa doğru sıralatmış olduk(forum mantığı, sondan başa).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alan adını seçerek belirli kritere göre baştan sona sıralama :

<% SQL = "Select * from tablo ORDER by alan1 asc" %>

Burada "asc" yazarak "desc" in tam tersini yani baştan sona doğru sıralanır(Küçükten büyüğe, baştan sona).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Birkaç tane seçtirmek :

<% SQL = "Select top 5 * from tablo ORDER by alan1 desc"

Not : Böylece en sondan 5 tane veriyi seçmiş olduk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tablo'dan veri sayısını seçerek bir değişkene bağlama

<% SQL = "Select count(*) as sayi from Tablo" %>

Not : Bu komut ile tablo'daki verilerin hepsinin kaç tane olduğunu sayi adlı değişkene atadık.Bu komuta extra olarak WHERE komutu ile istediğiniz kriterlere göre de sayı alma yapabilirsiniz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tablo'nun alanlarındaki sayıları toplattırarak değişkene bağlama

<% SQL = "Select sum(Alan1) as toplam from tablo" %>

Alan1 yerinde örneğin Hit scriptlere ait hit sayılarını toplattırarak toplam indirme sayısını bulabilirsiniz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Belirli tarihler arasında seçtirme :

<% SQL = "Select * from tablo where tarih between #" & tarih1 & "# and #" & tarih2 & "# " %>

Not : Bu komut'ta tarih'i değişkene atamanızı tavsiye ederim.Mesela "tarih1 = date" gibilerinden.
Not 2 : Eğer MS Access veritabanı kullanıyorsanız tarihleri seçtirirken en başa <% session.LCID = 1055 %> ve bu komut ile ilgili bütün işlemleri bitirdiğiniz yerede <% session.LCID = 1033 %> yazmalısınız.